ZGT ziekenuislocatie Almelo en Hengelo, 11 januari 2018 16:46

ZGT pleit voor behoud tropenarts: wel erkend maar niet beloond

ZGT heeft zeven opleidingsplaatsen voor de AIGT. Omdat de expertise van de AIGT steeds relevanter wordt, wil ZGT deze plaatsen behouden. “Vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat wij deze expertise in huis hebben. Mensen reizen tegenwoordig de hele wereld over en ook de afkomst van onze patiënten is gevarieerder. Ondanks het uitblijven van overheidsfinanciering is de waarde van de tropenarts voor de ZGT de reden geweest om door te gaan met opleiden”, aldus Ton Ruikes, voorzitter Raad van Bestuur van ZGT.

“Vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat wij de expertise van tropenarts in huis hebben. Mensen reizen tegenwoordig de hele wereld over en ook de afkomst van onze patiënten is gevarieerder.”

De opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde bestaat een aantal jaar en is de opvolger van de beter bekende ‘tropenarts’. Deze specialisatie ontstond eind jaren zestig toen Nederlandse medici de gezondheidszorg in de voormalige koloniën wilden helpen verbeteren. Waar de tropenarts in de beginjaren voor langere tijd vertrok naar Afrika, kan de tropenarts van nu in een breder perspectief worden gezien, met bijzondere expertise voor bijvoorbeeld migranten.

 

Eigen bijdrage

In 2012 kreeg de AIGT een officiële erkenning van artsenfederatie KNMG. Desondanks wil de overheid tot op de dag van vandaag de opleiding niet financieren. Dit in tegenstelling tot andere medische vervolgopleidingen. Van deze artsen in opleiding wordt ook nog eens een eigen bijdrage verwacht, terwijl deze voor andere specialisaties niet geldt. De ziekenhuizen ontvangen ook geen tegemoetkoming voor het opleiden van deze groep.

 

De wereld verandert

Martijn Lutke Holzik, chirurg-oncoloog en opleider bij ZGT maakt zich zorgen: “De wereld is aan het veranderen. Er komen steeds meer patiënten uit andere landen, mensen die ver op vakantie zijn geweest en vluchtelingen uit asielcentra. De expertise die nodig is voor die patiëntenpopulatie wordt steeds relevanter.”
Peggy van der Lans, gynaecoloog en bestuurslid van het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, vult het verhaal aan: “De opleiding tot tropenarts wordt bedreigd tenzij financiering gewaarborgd wordt. Deze opleiding is en blijft essentieel en van grote waarde. ZGT kent hiervan goede voorbeelden, diverse vakgroepen worden gekleurd door oud tropenartsen.”

 

Meerwaarde in preventie

De meerwaarde zit overigens niet alleen in de afstanden die kleiner worden: “Deze artsen worden veel meer opgeleid op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Neem bijvoorbeeld overgewicht, roken en diabetes. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, is dit iets waar de algemene geneeskunde in Nederland ook veel meer naar toe zal gaan, en waar de tropenarts van het heden zeker een meerwaarde heeft“, aldus Lutke Holzik.

 

Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie vindt u op zgt.nl.