Verpleegkundigen lopen in de gang

ZGT slokdarm-maagkliniek erkend door STZ als topklinische functie

De slokdarm- en maagkankerzorg voor de regio Twente, Salland, Vechtdal en Achterhoek is ingebed in de ZGT slokdarm-maagkliniek. Toen ZGT zo’n tien jaar geleden meer operaties deed dan andere ziekenhuizen in de buurt was het een uitgelezen kans om de expertise hier te centreren en daarmee topzorg te leveren. Sinds deze week is dat beloond met de STZ topklinische status.

Kijkoperaties en robotchirurgie

ZGT verleent op het gebied van slokdarm- en maagkankerzorg bovenregionale zorg, eerst als pionier met minimaal invasieve techniek (kijkoperatie) en sinds 2015 met behulp van robotchirurgie. Met deze nieuwe operatietechniek was ZGT één van de eerste ziekenhuizen in Europa en zijn we een internationaal erkend trainingscentrum voor robot-slokdarm-maagchirurgie geworden. Onze chirurgen delen kennis en vaardigheden met collega’s in binnen- én buitenland, om de internationale slokdarmkankerzorg te verbeteren. In het magazine Gezond Nieuwsgierig vertelt Ewout Kouwenhoven over de robotchirurgie.

Recepten delen met lotgenoten

Daarnaast is er een sterke focus op kwaliteit van leven na slokdarmkanker, met name op het gebied van voeding gerelateerde problematiek. Want door kanker kunnen dagelijkse routines, zoals eten, ineens heel ingewikkeld worden. Daarom helpen wij patiënten om recepten met elkaar te delen, en organiseren we jaarlijks een kookworkshop.

Veilig met ontslag

Meerdere promovendi houden zich binnen de onderzoekslijn, samen met Universiteit Twente en andere slokdarmcentra, bezig met vroeg herkenning van complicaties door middel van slimme sensoren. Informatie door deze sensoren wordt samengevoegd met bestaande patiëntengegevens tot een zelflerend voorspellend model (kunstmatig intelligentie). Dit model kan vervolgens real-time aan bed zorgprofessionals ondersteunen bij beslissing tot een veilige/optimale ontslagdatum.

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

ZGT is sinds 19 maart toegetreden tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Tot de vereniging STZ worden alleen ziekenhuizen gerekend, die naast basiszorg ook topklinische zorg leveren en actief zijn op het gebied van opleidingen, wetenschap en innovatie. Een STZ-erkenning geeft aan dat een ziekenhuis hooggespecialiseerde en complexe patiëntenzorg levert die onderscheidend is van de ‘gewone’ zorgverlening. Ieder STZ-ziekenhuis heeft specialisaties en bijzondere expertisegebieden in huis, die in het Topklinisch Zorgregister in beeld zijn gebracht. Eerder kreeg het Centrum voor Geriatrische Traumatologie een STZ-erkenning voor haar behandeling van ouderen met een gebroken heup.