ZGT sluit bewogen jaar af met positief resultaat

ZGT blikt terug op een zeer bijzonder en dynamisch jaar. Het was ook een zwaar jaar. Een jaar waarin COVID-19 de rode draad vormde binnen ons ziekenhuis en daarbuiten. Met ongekende gevolgen voor onze patiënten, hun naasten, en ook voor onze medewerkers en hun familie. We zijn trots op hoe we ons hier met elkaar doorheen hebben geslagen. Zowel binnen ZGT als in de regio is veel samengewerkt en heeft iedereen zich met hart en ziel ingezet voor de beste zorg voor onze patiënten.

Een stabiele basis voor de toekomst

Na een financieel sterk 2019, waarin het ‘Herstelplan Toekomstgericht en Financieel Gezond ZGT’ positief werd afgerond, hebben we deze opwaartse lijn in 2020 voortgezet. Daarbij is ook in 2020 ingezet op kostenbeheersing en doelmatige inzet van onze middelen. De zorgverzekeraars hebben voor een goed financieel vangnet gezorgd voor de extra kosten en gemiste reguliere zorgopbrengsten door COVID. In 2020 is een nettoresultaat van €21,3 miljoen gerealiseerd, waarvan €13 miljoen door incidentele baten. De verkoop van het laboratoriumgebouw in Hengelo (’t Venderink) droeg daar aanzienlijk aan bij. De solvabiliteit is gestegen van 22% in 2019 naar 32% in 2020. Met dit positieve resultaat hebben we een stabiele basis voor de toekomst gelegd.

Topklinische zorg

Ondanks dat COVID een duidelijke stempel drukte op 2020, hebben we ook op andere vlakken niet stil gezeten. Als ziekenhuis hebben we hard gewerkt aan het bereiken van de STZ-status (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Deze ziekenhuizen werken samen aan betere patiëntenzorg door opleiding van professionals en het toepassen van innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Hoewel de visitatie hiervoor door COVID werd uitgesteld, kunnen we inmiddels met trots zeggen dat we sinds 19 maart 2021 officieel een STZ-ziekenhuis zijn.

Locatie Hengelo

Verder is er in 2020 veel veranderd op onze locatie in Hengelo. Waar de acute en hoogrisico zorg in Almelo plaatsvindt, wordt Hengelo steeds meer ingericht als locatie voor dagbehandeling en kort verblijf. Zo openden de nieuwe kind- en tienerafdeling en de dagbehandeling oncologie, bundelden de afdelingen cardiologie en longgeneeskunde hun krachten in het nieuwe poliklinische Hart Long Centrum en is het vernieuwde, moderne Operatiekamer Complex in gebruik genomen. Door deze veranderingen wordt het zorgproces nog meer rondom de patiënt georganiseerd en kunnen patiënten na behandeling sneller naar huis.

Ambities voor de toekomst

De zorg in Twente staat onder druk. De financieel gezonde basis die we nu hebben is en blijft een absolute voorwaarde om zorg op topniveau te leveren en verder te bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis. De toenemende zorgvraag en het afnemende aantal mensen dat deze zorg kan bieden, vragen om een andere blik op de zorg. Een blik waarin samenwerking en innovatie centraal staan. De intensievere samenwerking met MST om de kwaliteit en bereikbaarheid van specialistische zorg in Twente te behouden en verbeteren zetten we komende jaren voort. Samen met andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, kijken wij waar de zorg het beste geleverd kan worden. Steeds vaker ook bij de patiënt thuis met monitoring op afstand. Hierbij zien we een steeds groter belang van gegevensuitwisseling en digitalisering in de zorg. In 2021 maken MST en ZGT de overstap naar een vernieuwd patiëntendossier, waardoor onderdelen van het dossier straks (met toestemming van de patiënt) tussen beide ziekenhuizen gedeeld kunnen worden, en zorgprocessen naadloos in elkaar overlopen.