ZGT, 9 oktober 2019 16:10

ZGT tekent convenant met Willem, Hart voor Levensvragen

Geestelijke Verzorging en begeleiding ook in de eerste lijn mogelijk

Zo’n vijftien bestuurders en managers, waaronder Olga Boutens, clustermanager van (onder andere) de vakgroep geestelijke verzorging en levensbegeleiding, tekenden gisteren een convenant met Willem, het nieuwe centrum voor levensvragen in de regio Twente en de Achterhoek.

Dit centrum bestaat uit regionale geestelijk verzorgers die extra uren hebben gekregen om ook in de thuissituatie mensen te begeleiden bij levensvragen. Het is ook een expertisecentrum, waar instellingen en professionals terecht kunnen voor scholing en advies over het omgaan met- en de begeleiding bij levensvragen.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

Mensen die zich moeizaam kunnen verhouden tot hun situatie, tot ziekte, eindigheid, verlies, afhankelijkheid of tot zichzelf, hun naasten en tot het leven in het algemeen.

  • Mensen met extreme rouw of eenzaamheidsproblematiek.
  • Mensen die voor zeer ingrijpende (behandel)keuzes komen te staan en niet weten hoe daartoe te verhouden.
  • Mensen met levenseinde vragen (zowel levensbeschouwelijk als ten aanzien van wijze van sterven) .
  • Mensen met fysieke klachten, gerelateerd aan zingevingsproblematiek.

Zowel huisartsen, thuiszorgmedewerkers als naasten en mensen zelf kunnen een verwijzing of verzoek doen voor een consult van een geestelijk verzorger of voor scholing. In principe zijn er vijf consulten mogelijk.

Geestelijke verzorging in de eerste lijn is landelijk mogelijk geworden dankzij een subsidie van minister De Jonge van VWS. Het beschikbare geld en het uitrollen van geestelijke verzorging wordt door de palliatieve netwerken beheerd en georganiseerd.

Het is de bedoeling dat de geestelijk verzorgers van ZGT vaker dan nu het geval is in de eerste lijn gaan werken. Dat betekent helaas wel een mindering voor uren geestelijke verzorging in het ziekenhuis.

Uiteindelijk is het de bedoeling van de minister dat geestelijke verzorging in de eerste lijn door de verzekeringen en de gemeenten vergoed gaat worden. Omdat het beschikbare geld momenteel uit de ouderenzorg komt, zijn tot nu toe alleen GV consulten voor 50-plussers mogelijk.

Meer informatie

willemlevensvragen.nl

geestelijkeverzorging.nl

 

Presentatie

 

Bijeenkomst