ZGT, 19 mei 2020 16:23

ZGT Uitgelicht: Grote stappen vooruit

Marlies met social robot iPal.

De afgelopen maanden zagen we de realiteit steeds veranderen. Daadkracht, flexibiliteit en snel handelen waren essentieel. De coronacrisis bleek een broedplaats voor innovatie en het urgentie-gevoel opende deuren die voorheen gesloten waren. De verwachting is dat ZGT daar ook na de crisis de vruchten van kan blijven plukken.

Wij vroegen Marlies Melching, projectmedewerker Smartup Innovation of het echt zo makkelijk ging. Smartup Innovation is een klein team binnen ZGT dat helpt bij het ontwikkelen en uitproberen van innovaties die de patiëntenzorg beter en/of het werken in de zorg makkelijker maken. Denk hierbij aan hulp bij de ontwikkeling van een serious game om beweging te stimuleren bij patiënten na een operatie. Of het inzetten van social robots ter ondersteuning bij de dagelijkse structuur of ter vermindering van eenzaamheid van patiënten.

Marlies: “Van verschillende kanten kregen wij het verzoek om te helpen bij het invoeren van beeldbellen. Diverse afdelingen, waaronder informatie & organisatie, sloegen de handen ineen. Binnen enkele weken was iedereen, die dat binnen ZGT wilde, aangesloten op beeldbellen. Een prestatie die we alleen konden behalen door nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen!”

Duik in het diepe

Lef tonen, samenwerken en er direct de tijd voor nemen, dat zijn de ingrediënten om snel meters te kunnen maken. Zo dachten longartsen, fysiotherapeuten en een revalidatiearts mee in de opzet van een online oefenportaal om coronapatiënten te helpen bij hun herstel. Inmiddels is er een basisprogramma samengesteld met oefeningen in verschillende belastbaarheid categorieën. Dit programma kan per patiënt nog verder toegespitst worden op zijn persoonlijke situatie. Een eerste verkenning met de toepassing van het programma, is deze week gestart.

Denken in mogelijkheden

Marlies: “Nu er door de coronacrisis opeens zoveel niet kon hebben we gefocust op wat wél kan. Een traumachirurg vroeg ons om te kijken of we de app ‘#Enkel’ konden opschalen en breder beschikbaar maken. Doel was om patiënten met een botbreuk toch goede oefeninstructies aan te bieden zonder fysieke consulten. Samen met een fysiotherapeut, en met medewerking van de leverancier, werd de inhoud van de app snel aangepast.
Naast patiënten met een enkelbreuk, kunnen ook patiënten met bijvoorbeeld botbreuken aan elleboog, schouder en pols gebruik maken van de app. En zo thuis de voor hen op maat gemaakte oefeningen doen.”

Bedmat meet continu hartslag en ademhaling

“En binnenkort hopen we te kunnen starten met de pilot Early Sense Bedmat”, vertelt Marlies. “Dit is een bedmat, onder het matras, die op proef in gebruik genomen wordt op de afdeling geriatrie. Met de bedmat wordt de hartslag en ademhaling van de patiënten contactloos continu gemonitord. Idee is dat hiermee sneller achteruitgang in de situatie van de patiënten kan worden gesignaleerd. Door eerder ingrijpen kan mogelijk een intensive care opname of verdere verslechtering van de conditie van de patiënt worden voorkomen. De Early Sense Bedmat zou zeker voor coronapatiënten van grote meerwaarde kunnen zijn.

Ik vind het geweldig dat Smartup als ondersteunend team mee mag helpen dergelijke innovaties mogelijk te maken. En dan te bedenken dat het niet noodzakelijk is om hiervoor fysiek bij elkaar te komen. Dit en andere dingen hebben we de afgelopen periode geleerd. Daar kunnen we ons voordeel mee doen bij het organiseren van de zorg in de toekomst.
Innoveren kun je alleen samen. Samenwerking en co-creatie leveren vaak de beste innovaties op. En dat verdienen onze patiënten en medewerkers!”