Verpleegkundigen lopen in de gang

ZGT Uitgelicht: 'Oog hebben voor alle medewerkers'

Duurzame inzetbaarheid gaat in tijden van corona ineens niet meer over de lange termijn, maar over ‘nu’ en ‘direct’. De korte termijn zuigt alle aandacht op, ondervond Alexandra van der Linden, beleidsadviseur bij P&O. Alexandra begon in 2012 bij ZGT als unithoofd bij de apotheek en werkt sinds een jaar als beleidsadviseur. Ze ondersteunt de organisatie met het ontwikkelen van beleid op het gebied van HRM vraagstukken en veilig en gezond werken.

“Door corona heb ik snel geleerd”, vertelt Alexandra. “Na de eerste golf is er in verschillende teams nagedacht over de ‘geleerde lessen’ die ook na de crisis van pas kunnen komen. Wat wij op onze afdeling bijvoorbeeld nu anders doen, is dat we het houden bij de reguliere overleggen. Tijdens de eerste golf hadden we aparte crisis-overlegstructuren. Van waaruit de achterban werd geïnformeerd. Ik ervaar dat het voor onze afdeling toch beter werkt om de ‘normale’ structuur, met de reguliere overleggen, in stand te houden. Maar dan wel twee keer per week een overleg met de diverse adviseurs van P&O. Voor sommigen misschien dubbel, maar iedereen weet wat er speelt.”

Doeners en denkers

Voor ZGT is dat anders. Om de besluitvorming rondom corona-zorg goed te regelen is ook tijdens de tweede golf een crisisorganisatie ingericht. Dat betekent dat er binnen ZGT onder andere een crisisbeleidsteam (CBT) actief is. Maar er zijn ook teams die adviseren over een bepaald onderdeel. Zoals Team medewerkers, waar Alexandra deel van uit maakt. Alexandra vertelt: “Het team overlegt over allerlei zaken die de medewerkers aangaan, zoals over de benodigde inzet en scholing binnen ZGT. Het team bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen. Die diversiteit is juist zo mooi en waardevol. Met denkers en doeners kunnen we flinke slagen maken. Dat vind ik het grote pluspunt van dit team. Je spreekt mensen die je normaal niet zou hebben gesproken. Er worden makkelijker linkjes gelegd. Ook na de crisis is contact leggen dan eenvoudiger.”

Vitaal in het nieuwe normaal

Er wordt enorm veel van de medewerkers van ZGT gevraagd. De motivatie, inzet en veerkracht is groot. Zonder morren worden de schouders eronder gezet. ‘Zorgen voor elkaar’ en ‘vitaal blijven’ is belangrijker dan ooit. Alexandra vervolgt: “Het bedrijfsopvangteam (BOT) en het SOS team (opvang van leden van de medische staf door stafleden), werken sinds de vorige corona periode samen om collegiale ondersteuning (peer support) te kunnen geven aan alle medewerkers en medisch specialisten van ZGT. Van receptie tot Raad van Bestuur, van triagetent tot technische dienst. Ook nu staat peer support weer voor de medewerkers klaar.”

“Om medewerkers te stimuleren om goed voor zichzelf te zorgen kon men onder andere gebruik maken van een online leefstijl/vitaliteit coachings app en werd een (reeds geplande) pilot met verschillende yoga sessies gestart. Medewerkers vonden het een welkome manier om even te ontspannen. Medewerkers moeten veilig en gezond kunnen werken in ZGT. Wij vinden het belangrijk dat ze fit zijn, lekker in hun vel zitten en blij met hun baan. Een te hoge werkdruk proberen we te voorkomen. ZGT test medewerkers met corona-gerelateerde klachten zelf. Medewerkers nemen dan contact op met het interne corona belteam. Zij worden dezelfde dag getest en krijgen de uitslag binnen 24 uur. Bij een negatieve uitslag is de medewerker inzetbaar op de afdeling. Dit kan voorkomen dat een andere collega extra uren moet werken..Krijgt iemand net voor hij een nachtdienst ingaat corona-gerelateerde klachten, dan kan er een sneltest worden gedaan. Hij weet dan gelijk of hij de nachtdienst in kan of dat er wat anders geregeld moet worden.”

Vraag en werkaanbod matchen

“Tijdens de eerste golf werkten we intern al met een soort uitzendbureau. Een ‘bureau’ voor medewerkers en een ‘bureau’ voor artsen (i.o.). Zo werken we nu weer. Enerzijds wordt gekeken: wie er tijd en ruime heeft. En wat de skills zijn. Anderzijds kijkt men waar inzet nodig is. Als er nog opleiding nodig is wordt de ZGT Academie ingeschakeld. De ZGT Academie organiseert alle activiteiten op het gebied van scholing, onderzoek en bij- en nascholing. Daarnaast werven we extern. Zoals de vacature voor verpleegkundigen.

“Verpleegkundigen en zorgassistenten die parttime werken is gevraagd of ze bereid zijn (tijdelijk) extra uren te werken. Als er een dan behoefte is, kunnen er snel extra uren worden ingezet. Deze tijd heeft ons geleerd dat er veel mogelijk is; thuiswerken, een grote bereidheid om elkaar te helpen, het overnemen van andermans taken en een flinke dosis solidariteit. Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor alle medewerkers. Naast de ondersteunende diensten, grofweg drie groepen: degenen die coronazorg leverden en hun benen uit het lijf liepen. Degenen die graag wilden bijdragen maar dat niet konden. omdat zij noodgedwongen thuis zaten wegens het afschalen van de reguliere zorg. (Dit gold vooral tijdens de eerste golf). En de mensen die thuis moesten werken en dit wellicht ook nog moesten combineren met zorg voor kinderen en een thuiswerkende partner. Voor alle groepen leverde dit een gevoel van onbehagen op. En kon er sprake zijn van verhoogde werkdruk of stress. Hier moet je oog voor hebben. Je moet goed op elkaar blijven letten.”

“Om de betrokkenheid, inzet en flexibiliteit van onze medewerkers te behouden moet er veel georganiseerd worden. Van IC, de corona afdelingen, de reguliere verpleegafdelingen, de poliklinieken tot alle ondersteunende afdelingen. Het is belangrijk dat het goed gaat met onze medewerkers. Dat ze vitaal blijven en door kunnen gaan. Daar doen we met elkaar alles aan, zodat onze patiënten op ons kunnen blijven rekenen.”