Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 12 januari 2018 13:44

ZGT verhoogt parkeertarieven

ZGT heeft de parkeertarieven op de parkeerplaatsen in Almelo en Hengelo verhoogd. Wij begrijpen dat dit voor patiënten, bezoekers en omwonenden geen prettig nieuws is. Uit artikelen in de media, reacties op social media en reacties van de lokale politiek is daarnaast het beeld ontstaan dat ZGT geen goede reden had om deze tarieven te verhogen. Dat spijt ons, want wij hebben dit besluit juist na zorgvuldige afweging genomen.

Door onze huidige financiële positie kijken wij op dit moment kritisch naar onze organisatie. Zo ook naar het parkeren. Gezien de grote stroom patiënten, bezoekers en medewerkers die dagelijks met de auto naar ZGT komen, is het nodig gebleken goede voorzieningen voor parkeren in te richten. Daar zijn kosten mee gemoeid. De afgelopen jaren zijn de kosten voor het onderhouden van de parkeerterreinen wel gestegen, maar niet verrekend in de tarieven. Daarom hebben we nu, na acht jaar, alsnog de tarieven aangepast.

In de aanloop naar deze verhoging hebben we een afweging gemaakt van alle argumenten. Daarbij hebben we ook de cliëntenraad geconsulteerd. De cliëntenraad heeft positief gereageerd op de verhoging, maar vond dit zeker geen eenvoudige beslissing. Wat zowel voor ZGT als voor de cliëntenraad  de doorslag heeft gegeven, is dat we met elkaar werken aan een financieel gezond, toekomstbestendig ZGT. De verhoging aan de parkeertarieven draagt hier aan bij en komt zo ten goede aan de zorg voor onze patiënten. Of, zoals de cliëntenraad het verwoordt: “Dit geld moet uiteindelijk weer besteed worden aan onze doelgroep: de patiënt. Dat is voor ons als cliëntenraad het grote belang: goede zorg voor de patiënt mag niet in gevaar komen.”

Hier vindt u de huidige parkeertarieven.

Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie vindt u op zgt.nl.