Verpleegkundigen lopen in de gang

Zorg thuis voor patiënten met een katheter

De polikliniek urologie van ZGT, Carintreggeland, TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) en Zorgaccent hebben de handen ineengeslagen met het doel de juiste zorg op de juiste plek te verlenen. Dit betekent dat patiënten met een katheter voortaan in hun eigen thuisomgeving geholpen kunnen worden door de wijkverpleging. De polikliniek urologie kan zich hierdoor meer richten op de toename van complexe zorg vanuit de regio.

Zorg in de thuissituatie

Patiënten met een katheter hoeven voortaan niet meer naar het ziekenhuis te komen voor het wisselen van de katheter. De wijkverpleging kan deze zorg in de thuissituatie verlenen. Dit is niet alleen prettiger voor de patiënt, maar het scheelt ook een ritje naar het ziekenhuis. Bij de overgang van de zorg naar de thuissituatie wordt door de wijkverpleging beoordeeld welke eventuele hulpmiddelen thuis benodigd zijn.

Start met één polikliniek, uitbreiding mogelijk

“We zijn erg blij met deze samenwerking. Er is voldoende kennis en kunde nodig bij de thuiszorgorganisaties om de zorg daadwerkelijk over de te dragen. De pilot heeft ons vertrouwen gegeven dat de wijkverpleging deze zorg uitstekend kan overnemen,” aldus Jessica Vriesema, uroloog bij ZGT. “Door de katheterzorg over te dragen aan de wijkverpleging, kunnen we ons meer richten op de complexe zorg die we in het ziekenhuis moeten leveren.” “Dit is een mooie stap voorwaarts in de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie,” zegt Sandy Stamsnijder, manager zorg bij Carintreggeland. “We zijn goed uitgerust om de katheterzorg thuis te verlenen en we vinden het belangrijk dat patiënten in hun eigen omgeving de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben.” De pilot is gestart op de polikliniek urologie in Almelo. De pilot bleek een succes. Mogelijk kan in de toekomst ook van andere poliklinieken zorg overgedragen worden naar de wijkverpleging.