Samen werken aan betere zorg voor patiënten met diabetes type 2

DiabetesDe positieve effecten van een gezonde leefstijl op gezondheid en ziekte zijn volop onder de aandacht, ook in de media. Voeding en bewegen zijn van grote invloed op gezondheid. Dat geldt zeker voor patiënten met diabetes type 2. Mede gestoeld op deze inzichten startten ZGT, RRD en UT in 2017 de ontwikkeling van de Diameter, een digitale coach die patiënten helpt hun diabetes te managen. De Diameter is veelbelovend: gebruik van de app biedt patiënten inzicht in de directe effecten van voeding, bewegen en medicatie op hun ziekte. Met de gezondere leefstijl kunnen patiënten af met minder medicatie en hebben zij een lager risico op complicaties. De Diameter kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven en lagere zorgkosten. Tenminste, als de Diameter daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. En dat is ingewikkeld. De kosten en baten van deze innovatie vallen niet op dezelfde plek. Om verder te komen verkent ZGT de route naar duurzame inbedding met behulp van een maatschappelijke business case. 

Wat vooraf ging

Mensen met diabetes type 2 voeren dagelijks strijd om hun bloedsuikers onder controle te krijgen en de gevolgen van hun diabetes te beperken. Er wordt veel onderzoek gedaan naar diabetes vanuit verschillende invalshoeken. Hoewel de ziekte nog veel geheimen kent, weten we ook hoe we diabetes type 2 kunnen voorkomen (preventie) of de ziektelast beperken. Zoals een goed, persoonsgericht voedingspatroon en leefwijze. Op basis van deze uitgangspunten ontwikkelen ZGT, RRD en UT de Diameter. Het blijkt erg moeilijk om innovaties in de dagelijkse praktijk te implementeren. Bijvoorbeeld omdat de kosten en de baten niet op dezelfde plek vallen. Het ontwikkelen van een maatschappelijke businesscase biedt dan een stap om verder te komen. ZGT zette hierin medio vorig jaar al eerste stappen in een masterclass van Vitaal Twente. Tijdens deze masterclass ontwikkelden partners maatschappelijke business cases volgens  de ‘Social Return on Investment methode’ (sROI). De quickscan sROI laat zien dat de Diameter, die volop in ontwikkeling is, fors kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met Diabetes Type 2. Ook maakt de quickscan inzichtelijk dat het duurzaam inbedden van een eHealth technologie als de Diameter, nieuwe vormen van (regionale) samenwerking vraagt. Want: inderdaad vallen  de kosten en baten voor deze innovatieve dienst niet op dezelfde plek.

Kansrijk mits we het samen doen

Zorg voor patiënten met diabetes type 2 innoveren met technologieën als de Diameter kan alleen als we samenwerken. Voor ZGT alle reden om de quicscan sROI uit te bouwen naar een volwaardige sROI. Met hulp van VitaValley, experts op het gebied van deze methode. Op dit moment voert ZGT gesprekken met verschillende interne en externe betrokkenen waarmee de quickscan meer diepgang krijgt. Hoe kijken betrokkenen aan tegen de Diameter? Wat betekent inzet van de Diameter voor hen? Wat vraagt inbedding in de praktijk qua mensen en middelen? Wat zijn uitdagingen en hoe kunnen we die samen aangaan? Daarover gaan de gesprekken die worden gevoerd. 

Meer weten?

Meer weten over de Diameter? Neem contact op via: innovatie@zgt.nl Lees ook het artikel in NRC over het belang van leefstijlinterventies voor patiënten met diabetes type 2.