Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Informatie over het staken van medicatie tijdens ziekte

Van een aantal geneesmiddelen is bekend dat het doorgebruiken ervan tijdens ziekte kan leiden tot acute nierinsufficiëntie en/of metabole ontregeling waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. In de regio is daarom een werkafspraak opgesteld over het informeren van patiënten met betrekking tot het staken van bepaalde medicatie bij ziekte.

Concreet houdt deze afspraak in dat door apotheken uit de regio (incl. de ZGT Apotheek) bij start van de betreffende medicatie uitleg en een folder aan de patiënt worden gegeven. In overleg met Marcel de Vries en Gerard Linssen zal deze informatie nu ook met ZGT-patiënten gedeeld worden.

Het betreft de volgende geneesmiddel(groep)en: (lis)diuretica, kaliumsparende diuretica, RAAS-remmers (zowel ACE als ARB), ARNI (sacubitril/valsartan), metformine en SGLT-2 remmers.
Lees ook de folder over het staken van medicatie tijdens ziekte.

Heleen Haverkate, poliklinische apotheker ZGT
Kirsten Movig, apotheker TAO