Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Nieuwe verwijsmogelijkheden in ZorgDomein per 1 juli

Verwijzen via ZorgDomein naar het Consultteam ondersteunende en palliatieve zorg.

Is het wenselijk dat het multidisciplinaire palliatieve team meedenkt en/of adviezen geeft bij patiënten in de palliatieve fase, dan kunt u nu via ZorgDomein een poliklinisch consult of eventueel huisbezoek aanvragen voor uw patiënt en naaste(n). Soms kan het inschakelen van het team bijdragen aan het verbeteren van complexe symptoomlast of psychosociale en/of existentiële problemen. De verpleegkundig specialist palliatieve zorg bespreekt de uitkomsten van het gesprek binnen het (wekelijkse) multidisciplinaire overleg, waarbij de huisarts ook welkom is om aan te sluiten (eventueel digitaal).
U kunt de verwijsmogelijkheid in ZorgDomein vinden onder:
Medisch Specialistische zorg-> overige zorgvragen van de specialismen: cardiologie, geriatrie, heelkunde, interne geneeskunde, longgeneeskunde, MDl, neurologie. Locatie A/H.
Kijk hier voor meer informatie over het Consultteam ondersteunende en palliatieve zorg.

Verwijzen via ZorgDomein voor Eerstelijns enkel-armindex met inspanningstest

Per 1 juli is het mogelijk om in ZorgDomein uw patiënt te verwijzen voor een eerstelijns enkel-armindex met inspanningstest.
Het traject in ZGT is als volgt:
Door een vaatlaborant wordt vaatdiagnostiek met een inspanningstest uitgevoerd. Er vindt geen consult met een vaatchirurg plaats. De uitslag van het onderzoek wordt inclusief een advies beleid aan de verwijzer retour gestuurd.
De verwijzer beoordeelt vervolgens de uitslag en bepaalt als hoofdbehandelaar het verdere traject samen met de patiënt.
U kunt deze verwijsmogelijkheid in ZorgDomein vinden onder:
Diagnostiek-> Functieonderzoek-> eerstelijns enkel-armindex met inspanningstest. Locatie A/H.

Lichamelijk onderzoek automatisch toegevoegd bij radiologie-verwijzing

Zoals u wellicht al gemerkt heeft wordt sinds 1,5 week het lichamelijk onderzoek automatisch vanuit uw HIS toegevoegd aan de verwijzingen voor radiologie-diagnostiek naar ZGT. Dit is een lang gekoesterde wens van de huisartsen en radiologen en wij zijn dan ook blij dat dit geëffectueerd is. Wij denken dat, met name bij de vraagstelling #, dit direct een kwaliteitsverbetering oplevert bij de interpretatie van het onderzoek.
Voor de toekomst kijken wij nog of het mogelijk is om ook de Evaluatie (E) en Plan (P) regel automatisch toe te voegen zodat we nog beter kunnen samenwerken. Dit vergt aanpassingen in ZorgDomein en hiervoor gaan we een aanvraag indienen. Of dit uiteindelijk lukt is ook afhankelijk van derden. We houden u op de hoogte.
Met collegiale groet, Oswald Kessels (radioloog) en Lilian Roelink en Marinka Hamstra (HuisartsenZorg Twente)