Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Nieuwe verwijsmogelijkheid in ZorgDomein per 1 november

Verwijzen via ZorgDomein voor fasttrack verhoogd PSA urologie ZGT (samenwerkingstraject met urologie MST) 

-

Aanleiding

Al enkele jaren wordt getracht om in het kader van het medisch specialistisch spoor (samenwerking MST en ZGT) de diagnostiek rondom de verhoogd PSA patiënten efficiënter in te richten. Dit door centralisatie van dit proces op locatie Hengelo van ZGT, waarbij wordt getracht een zo efficiënt mogelijk zorgpad te doorlopen, met hoge kwaliteit van zorg en reductie van de doorlooptijd (en het aantal ziekenhuisbezoeken voor de patiënt). Voorgaande draagt bij aan het vergroten van de patiëntvriendelijkheid, aangezien de patiënt eerder weet waar hij aan toe is. Dit project wordt verder aangeduid met de fasttrack verhoogd PSA.

Ontwikkelingen en stand van zaken

Het afgelopen jaar is bovenstaande actief opgepakt in samenwerking met het MST
(urologen, leidinggevenden en ondersteunend personeel). Dit heeft geresulteerd in een eenduidige werkwijze, nauwere samenwerking tussen de diverse betrokken specialismen (huisartsen, pathologie, radiologie en urologie) en verkorting van de doorlooptijd van 21 werkdagen naar 10 werkdagen. Om de fasttrack aan de voorkant vanaf verwijzing ook direct efficiënt in te richten hebben gesprekken plaatsgevonden tussen urologie ZGT (leidinggevende Sanne Scharenborg) en huisartsen (Rick Schenau en Lilian Roelink). Zo is in samenspraak het zorgproduct fasttrack verhoogd PSA ingericht, zodat helder is wanneer een patiënt in aanmerking komt en van welke voorbereiding de patiënt op de hoogte dient te zijn (alvorens hij in het ziekenhuis komt). Dit zorgproduct zal bij aanvang van de fasttrack (start 1 november) beschikbaar zijn om te selecteren in ZorgDomein.

Gefaseerde start 1 november

Vanaf 1 november zal worden gestart met de fasttrack verhoogd PSA voor patiënten woonachtig in het verzorgingsgebied van ZGT. In de loop van volgend jaar kunnen patiënten woonachtig in het verzorgingsgebied van MST hiervoor ook verwezen worden naar ZGT. Over het moment waarop dit mogelijk zal gaan zijn zullen wij u uiteraard informeren. Patiënten van beide verzorgingsgebieden worden vanaf dan binnen ZGT Hengelo gezien. Momenteel is binnen locatie Hengelo nog onvoldoende ruimtelijke capaciteit om de fasttrack voor de patiënten van beide ziekenhuizen te realiseren. De nieuwe poli urologie in Hengelo wordt echter begin volgend jaar opgeleverd, wat maakt dat de uitrol van de fasttrack vervolgens breder kan plaatsvinden.

U kunt de verwijsmogelijkheid vanaf 1 november in ZorgDomein vinden onder:

Medisch Specialistische zorg-> urologie-> verhoogd PSA->fasttrack verhoogd PSA ZGT locatie Hengelo.

De toegangstijd voor deze verwijsmogelijkheid bedraagt 1 dag.


Polikliniek urologie ZGT