Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Nieuws kaakchirurgie Oost-Nederland

In het kader van de verdere samenwerking tussen het Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) wordt alle
MKA-chirurgische zorg vanaf 1 april uitgevoerd onder de vlag van het MST. De poliklinische zorg blijft mogelijk op onze locaties in
Enschede, Almelo en Hardenberg. Dit alles onder de vertrouwde naam Kaakchirurgie Oost- Nederland.

Lees nu de actuele nieuwsbrief.