Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Onvolledige verwijzingen

Een aantal poliklinieken merken dat Zorgdomein-verwijzingen niet altijd volledig worden ingevuld. Het gaat om ontbrekende informatie zoals: eerder voorgeschreven medicatie, behandeling indien van toepassing op verwijzing, wanneer zijn de klachten begonnen, informatie betreffende contactpersonen en goede beschrijving van de laesie et cetera.

Bijlage

Ook mist er regelmatig een bijlage (bijvoorbeeld neuropsychologisch onderzoek). Bovenstaande informatie is van belang voor een goede triage en planning. Graag uw aandacht hiervoor.

Bij voorbaat dank.

N.B.: Het is ook mogelijk om een passage te kopiëren uit een brief (bijvoorbeeld bij een PA uitslag na huidbiopt of uitstrijkje). En deze te plakken in de verwijzing.