Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Opheffen tijdelijke reductie patiëntenstromen polikliniek urologie ZGT

Binnen de afdeling urologie ZGT is afgelopen mei 2022 de beslissing genomen om vanwege fors oplopende wachtlijsten (onder andere vanwege een toename in aanvragen, achterstanden vanwege Corona en personele problemen), tijdelijke reductie maatregelen te nemen met betrekking tot de toestroom van patiënten.
Uiteraard horen en ervaren wij ook dat deze beslissing niet zonder gevolgen is geweest en dat de druk op de andere ziekenhuizen hierdoor tijdelijk is toegenomen. Om die reden hebben we maandelijks gemonitord met capaciteitsmanagement om, op het moment dat dit mogelijk is, weer patiënten toe te laten binnen ZGT.

Landelijk is de tendens in toename aan zorgvragen binnen de urologie zichtbaar. Deze zorg is niet volledig op te vangen binnen de ziekenhuizen, waardoor de bestaande wachtlijsten zullen blijven. Belangrijk hierin is echter dat het overzicht aanwezig is om op een efficiënte wijze met deze wachtlijsten om te gaan. Dit maakt onder andere dat wordt gevraagd om een kritische blik met betrekking tot het aantal patiënten die binnen het ziekenhuis moeten worden gezien. Maar ook het daadwerkelijk aantal benodigde herhaalconsulten. Hier hebben we als urologie zijnde dan ook extra aandacht voor. Langs deze weg willen we in ieder geval laten weten dat we de reductie maatregelen loslaten en onze patiënten vanaf heden weer toelaten binnen het ZGT.