Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Portalen in standaard content

Op dinsdag 20 december gaat ZGT vernieuwde portalen in gebruik nemen. De technische onderlaag van alle portalen (zorgverlenersportaal, patiëntenportaal, transmuraal portaal en koppeling met ZorgDomein) wordt vervangen.

De livegang zal in de ochtend plaatsvinden waardoor er korte momenten kunnen zijn waarop het zorgverlenersportaal minder goed bereikbaar is of een verwijzing via Zorgdomein niet goed verloopt. Wij verwachten dat dit minimaal zal zijn en dat opnieuw de browser opstarten al zal helpen. Verwijzingen krijgen we wel binnen of komen in de fall-back waardoor wij ze alsnog goed op kunnen pakken. Alle webadressen blijven gelijk.

Wat wijzigt er:

  • Beelden functieonderzoeken: Per 20-12-2022 is het voor patiënten, externe zorgverleners en collega-ziekenhuis MST mogelijk naast de Radiologische en Nucleaire beelden, die al eerder inzichtelijk waren, ook medische beelden van onze andere afdelingen in te zien. Deze zullen aan te roepen zijn via het Patiëntenportaal, Zorgverlenersportaal en het Transmuraalportaal.
    In de komende maanden zal MST op dezelfde wijze de ontsluiting van medische beelden bewerkstelligen, dit wacht echter nog op voltooiing van hun project.
  • Breaking-the-glass: Op dit moment is het mogelijk om gegevens van patiënten buiten uw praktijk in te zien door middel van breaking-the-glass, met opgave van reden. Deze inrichting is niet conform kaderafspraken. Per 20 december zal toegang tot alle patiënten van ZGT via breaking-the-glass alleen mogelijk zijn op de CHPA. Waarnemingen en mutaties in de regio worden tot op heden door ZNO aan ZGT doorgegeven en verwerkt. Inzage voor waarnemingen in de HAGRO blijft mogelijk. We verwachten dan ook niet dat dit veel problemen op gaat leveren.

Voor een specialist ouderengeneeskunde (SOG) betekent de wijziging dat hij/zij geen toegang heeft tot gegevens van een patiënt waar hij/zij niet als arts geregistreerd staat. Indien de zorginstelling via de gebruikelijke route bij ZGT aangeeft dat een patiënt tijdelijk onder verantwoordelijkheid van een SOG valt, kan dit ondervangen worden en is inzage in Zorgverlenersportaal wel mogelijk.

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met bureau ZGT lijn 1-2 088-708 3669


Projectgroep zorgportalen