Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Reductie patiëntenstromen polikliniek urologie

Vanwege Corona, problemen met de personele bezetting en een toename in aanvragen kampt de afdeling urologie momenteel met erg lange wachtlijsten.
Voor meer informatie verwijzen we naar de bijgesloten brief.