Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Samenwerking ZGT en MST voor behoud zorg in Twente

De samenwerking aan de beste medisch specialistische zorg in Twente krijgt steeds meer vorm. Medisch specialisten en andere betrokkenen van beide ziekenhuizen spraken in de afgelopen periode over diverse mogelijkheden tot vergaande samenwerking. Twee plannen hiervoor zijn goedgekeurd door beide besturen om verder uit te werken. Ook een derde initiatief kreeg groen licht voor verdere uitwerking. Daarvoor volgt in het najaar een besluit.
De samenwerking is nodig om de zorg in de regio te behouden, maar ook kan de kwaliteit van zorg of de doelmatigheid van de zorg verder worden verbeterd door samenwerking. Met de voorgenomen besluiten wordt de voorbereiding voor verdere uitwerking in gang gezet voor gezamenlijke diagnostiek bij verdenking op prostaatkanker en bij bekkenbodemklachten. Voor de kaakchirurgie wordt een nieuwe organisatorische inrichting verder uitgewerkt, waarna in het najaar een besluit wordt genomen.

De plannen in het kort:

  • Fasttrack verhoogd PSA (indicatie voor problemen met de prostaat), waarbij de diagnostiek van patiënten van MST en ZGT met verhoogd PSA plaatsvindt op één locatie, ZGT Hengelo.
  • Bekkenbodemcentrum Twente, waarbij beide ziekenhuizen hun poliklinieken voor vrouwen met bekkenbodemklachten grotendeels samenvoegen op één locatie, ZGT Hengelo.

Verder hebben beide besturen besloten om de komende maanden plannen uit te werken voor:

  • Regionaal Kaakchirurgisch Centrum van ZGT en MST, waarbij de poliklinische kaakchirurgische zorg blijft op de huidige locaties Enschede, Almelo en Hardenberg en de klinische kaakchirurgische zorg in MST (locatie Enschede) wordt geconcentreerd. Kaakchirurgische spoedzorg blijft beschikbaar in Enschede en Almelo.

De komende tijd wordt verder gewerkt aan de plannen. Er verandert nu nog niets voor de patiënten van beide ziekenhuizen.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat Raad van Bestuur via e-mail secretariaatrvb@zgt.nl.