Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Tonen gezondheidsgegevens zonder vertraging op PGO en patiëntenportalen

Op 14 september lanceerden ZGT en MST PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgeving) voor hun patiënten. Tot dusver hanteerde ZGT een vertragingstijd van vijf dagen voor het delen van gezondheidsgegevens op het patiëntenportaal MijnZGT. Deze vertragingstijd is vervallen, zowel op MijnZGT (patiëntportaal) als via het PGO. Het kan voorkomen dat de patiënt een uitslag ziet die nog niet door de medisch specialist met de patiënt is besproken.


Waarom geen vertragingstijd?

In een door hen zelf gekozen PGO kunnen patiënten ziekenhuisgegevens van onder andere MST en ZGT ophalen en inzien. Informatie wordt in PGO’s direct inzichtelijk voor patiënten. Dit is een technische inrichtingskeuze van ChipSoft. Om de informatiestroom richting onze patiënten gelijk te houden tonen we daarom vanaf 14 september gezondheidsgegevens op MijnZGT ook zonder vertragingstijd. Dit betreft onder andere uitslagen, bepaalde correspondentie en gegevens vanuit de basisgegevensset zorg (BgZ).
Een patiënt ziet in het PGO of patiëntenportaal een disclaimer, waarin hij/zij gewaarschuwd wordt dat er mogelijk gegevens te zien zijn die nog niet door de specialist met hen besproken is. De patiënt heeft zelf de keuze om de gezondheidsgegevens wel/niet te lezen.

Vragen?

Mocht de patiënt zich met vragen over gezondheidsgegevens vanuit ZGT melden bij de huisarts, kan deze doorverwezen worden naar de medisch specialist.
De patiënt vindt via de website https://www.zgt.nl/afspraak-en-opname/inloggen-in-mijnzgt/ meer informatie over zowel PGO’s als patiëntenportalen en alle mogelijke hulplijnen hierbij.