Nieuws
Terug naar Actueel

Uitfasering fax

ZGT stopt per 1 december 2022 met uitwisseling van informatie via de fax - informatie t.b.v. de huisartsen

Per 1 december 2022 stopt ZGT met het uitwisselen van informatie via de fax. Reden hiervoor is de verminderde veiligheid van de fax als communicatiemiddel. ZGT sluit hiermee aan bij landelijke ontwikkelingen rondom dit thema.

Medische informatie voor huisartsen

Voor huisartsen blijft de standaard uitwisselmethode voor medische informatie Edifact (waarbij de informatie wordt ontvangen via ZorgMail). Hiermee komt medische informatie verstuurd vanuit ZGT direct in het HIS terecht. Dit betreft bijvoorbeeld overlijdensberichten en onderzoekuitslagen.

Eventuele informatie welke vanuit ZGT niet via Edifact verstuurd kan worden kan, bij uitzondering en in onderling overleg, middels een beveiligde mail via Zivver gedeeld worden.

Deelde u voorheen informatie via de fax met ZGT?

Wij verzoeken u beveiligd te mailen via het centrale mailadres van de afdeling of polikliniek binnen ZGT. Alle centrale mailadressen van de afdelingen en poliklinieken staan per 1 december 2022 op de website www.zgt.nl. Een lijst met de centrale mailadressen van ZGT is al eerder per mail naar de huisartsen verstuurd. De traditionele telefoonkaart vanuit ZGT Lijn 1-2, met de ge-update centrale mailadressen, volgt later.

Tot slot is het belangrijk om de documentatie van uw eigen organisatie te controleren en de faxnummers van ZGT te verwijderen.

Aanvullend

Alle (waarnemende) huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde hebben daarnaast inzagemogelijkheid in het ZGT medisch dossier van patiënten die op hun naam staan, middels het Zorgverlenersportaal (zorgverleners.zgt.nl). In het Zorgverlenersportaal wordt toegang verleend middels inlog via UZI pas.

Bent u nog niet aangemeld voor het Zorgverlenersportaal van ZGT? Vraag dan toegang aan bij ZorgNetOost (ZNO) via servicedesk@zorgnetoost.nl. Heeft u aanvullende vragen? Mail deze naar pmo@zgt.nl

Namens de projectgroep Uitfaseren fax
ZGT