Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Uitnodiging Shared care bijeenkomst Hartfalen 13 april, onder andere voor huisartsen

De cardiologen nodigen u uit om op donderdag 13 april deel te nemen aan de shared care bijeenkomst Hartfalen om samen de actuele praktijkrichtlijnen en onze samenwerkingsafspraken te belichten. Het doel is dat deze gezamenlijke nascholing zal leiden tot meer inzicht en begrip voor elkaars praktijkvoering en verbetering van onze zorgverlening. Ook weten we elkaar beter te vinden en te raadplegen.

In mei 2021 verscheen de nieuwe standaard Hartfalen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Deze bevat belangrijke wijzigingen voor de praktijk van de hartfalenzorg in de Eerste lijn. In augustus 2021 werd de nieuwe Europese cardiologen richtlijn gepresenteerd. Goede samenwerking tussen de verschillende lijnen is essentieel. In de regio Twente hebben we over de organisatie van zorg, concrete samenwerkingsafspraken gemaakt in het kader van het CONNECT programma Hartfalen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via aanmelden@tcoi.nl.

Meer informatie over het programma vindt u in deze uitnodiging en/of op tcoi.nl.
Direct inschrijven kan via https://mijntcoi.nl/.

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Gerard Linssen (cardioloog CARDION/ ZGT)
Mieke van den Heuvel (cardioloog TCT/ MST)
Jaap van Soest (kaderarts hart- en vaatziekten FEA)