Verpleegkundigen lopen in de gang
Nieuws
Terug naar Actueel

Verwijzingen MDL

Het komt regelmatig voor dat een patiënt wordt verwezen voor een regulier consult MDL terwijl alleen een scopie (colonoscopie of gastroscopie) wordt bedoeld. Patiënten die rechtstreeks worden verwezen voor een colonoscopie / gastroscopie, worden eerst gezien door de intake verpleegkundige in plaats van de MDL arts.


Indien u als verwijzer alleen een scopie wilt aanvragen, ga dan in ZorgDomein naar het hoofdmenu: endoscopie. Alle patiënten worden na een colonoscopie benaderd voor het delen van de PA uitslag (telefonisch of poliklinische afspraak).


De keuze voor het juiste menu kan bijdragen tot een wachttijdverkorting wat betreft een regulier consult MDL arts.


Heeft u vragen? Dan horen we die graag, MDL overleglijn: 088 708 70 82.