Logo, terug naar Home
ZGT Almelo en Hengelo, 12 juli 2017 13:36

Certificaat voor kwaliteit en veiligheid medische technologie in ZGT

ZGT heeft opnieuw het QMT certificaat toegekend gekregen voor de kwaliteit en veiligheid van 29 medische technologieën. Kwaliteit en veiligheid heeft de hoogste prioriteit in de zorg voor onze patiënten en dit certificaat maakt dat zowel intern als extern inzichtelijk.

 

“Medische technologie heeft een prominente rol in de zorgverlening. Betrouwbare medische technologie is een onmisbare schakel bij het veilig en kwalitatief goed kunnen behandelen en diagnosticeren van patiënten, “ aldus Michaël Lansbergen, manager zorgtechnologie in ZGT.

 

QMT kwaliteitscertificaat

QMT staat voor Quality for Medical Technology. Het is een kwaliteitssysteem voor het borgen van veilig werken met medische technologie en complexe installaties in de zorg. In ZGT is dit systeem verder ontwikkeld tot een praktisch en integraal risicomanagementsysteem. Het doel van QMT is de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis inzichtelijk te maken voor patiënten en medewerkers volgens nationaal en internationaal erkende normen.

 

 

De audit

Deze audit was zowel een hercertificering van bestaande kwaliteitskeurmerken als ook ter verkrijging van een nieuw certificaat voor sterilisatietechnologie. Daarnaast is er een volledig en correct gebruik aangetoond van o.a. interne kwaliteitsinformatie en het sturen en borgen van verbetermaatregelen. Deze certificatie vindt iedere vijf jaar plaats met jaarlijkse controleaudits. Michaël Lansbergen: “Ik denk dat we met elkaar heel trots mogen zijn op dit resultaat en het vele werk dat vanuit de hele organisatie is verzet om kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van medische technologie, installaties, ICT en hulpmiddelen blijvend te borgen.”

 

Al in 2004 heeft ZGT het QMT ingevoerd met als doel de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis inzichtelijk te maken voor patiënten en medewerkers.

 

Lees meer

“Betrouwbare medische technologie is een onmisbare schakel bij het veilig en kwalitatief goed kunnen behandelen en diagnosticeren van patiënten.”
Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie op zgt.nl en www.verzekerdvanzorgbijzgt.nl.