Logo, terug naar Home
Almelo/Hengelo, 14 april 2017 10:13

Verduidelijking situatie borstkankerzorg n.a.v. artikel Tubantia

Verduidelijking situatie borstkankerzorg n.a.v. artikel Tubantia

In een nieuwsartikel van Tubantia op 13 april 2017 werd er een uitspraak gedaan over de borstkankerzorg van ZGT. In dit artikel werd gesproken over een paragraaf in het rapport van de IGZ, over het jaargesprek met ZGT over het jaar 2016. Middels dit nieuwsbericht willen wij onduidelijkheden en onwaarheden uit de wereld helpen.

 

In het rapport staat de volgende opmerking: “Het ziekenhuis heeft niet in zijn presentatie opgenomen dat er bij de chirurgische behandeling van patiënten met mammacarcinoom relatief weinig borstsparend wordt geopereerd. Aandacht hiervoor zou goed passen in de door het ziekenhuis geschetste ontwikkeling van ‘value based healthcare’, omdat couselling van en communicatie met de patiënt bij de hierbij te maken medische keuzes essentieel is.”

 

Wij zijn dan ook niet te spreken over de volgende onterechte stelling in de Tubantia: “Het ZGT faalt in de begeleiding en behandeling van vrouwen met borstkanker". Dit is een onterechte en misleidende conclusie die hier getrokken wordt.

 

Hierdoor hebben wij veel van onze borstkankerpatiënten te woord moeten staan die misleid en geschrokken zijn.

 

Op de Borstkliniek van ZGT wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende vakgroepen die hier werkzaam zijn. Het team dat hier werkzaam is stelt als doel om de best mogelijke zorg te leveren. Doordat al deze disciplines nauw samenwerken krijgen onze patiënten de juiste complete informatie per behandelingsoptie aangeboden. Op basis hiervan (en de tijd die zij besteden aan een persoonlijk en open gesprek met de patiënt), kunnen zij zelf hun afwegingen en keuze maken. Dit zonder specifiek aan te sturen op een eventuele voorkeur.

 

De beste zorg is immers de patiënt helpen in het maken van de voor haar goede keuze binnen de behandelmogelijkheden die er zijn, in de ogen van Borstkliniek Oost-Nederland.

“Belangrijk is dat de patiënt uiteindelijk zelf kiest. Patiënten laten in hun keuze o.a. meewegen of zij bestraald willen worden of niet, en ook of zij zichzelf ‘veilig’ voelen bij een sparende behandeling of niet. Hun keuze om voor een van beiden te kiezen (sparende of amputatie) is dus op basis van wat is theorie het beste is, maar hun gevoel moet daar ook mee in overeenstemming zijn. We willen benadrukken dat we met Borstkliniek Oost-Nederland niet nastreven om zo een zo hoog mogelijk percentage sparende behandelingen te krijgen, maar om binnen de behandelingsmogelijkheden de patiënt een keuze te laten maken waar zij verder mee kan.”

Vijf verduidelijkingen over onze borstkankerzorg n.a.v. de berichtgeving van Tubantia

 

Is de conclusie van de IGZ juist?

De IGZ conclusie dat er bij ons relatief weinig borstsparend wordt geopereerd is inderdaad een juiste conclusie. Dit impliceert alleen niet dat in het ZGT de mammazorg zou falen, zoals letterlijk in de Tubantia staat geformuleerd. Juist de patiënt staat bij onze Borstkliniek in het middelpunt en er wordt juist zeer veel aandacht besteed aan shared-decision-making. De beslissing om tussen borstamputatie en borstsparende operatie te kiezen wordt door de patiënt gemaakt. De keuze van de patiënt hier altijd doorslaggevend. De specialisten van de borstkliniek, allen een eigen specialisme hebben een adviserende rol, door openheid te geven over de mogelijkheden en de bijbehorende voordelen en nadelen.

 

Wat is de rol van ZGT bij de keuze voor de operatie?

Als specialist kan zijnde kan deze wel degelijk invloed uitoefenen op de keuze die patiënt maakt. Hiermee zou het mogelijk zijn de verhouding tussen borstsparende operaties en borstamputerende operaties te beïnvloeden, wanneer we dit zouden willen. Dit willen we echter niet. De mammaspecialisten van Borstkliniek Oost-Nederland zijn van mening van meer borstsparende behandelingen niet direct een betere mammazorg betekent. De beste zorg is de patiënt helpen in het maken van de voor haar juiste keuze binnen de behandelmogelijkheden die er zijn.

 

Wat zijn de afwegingen die patiënten maken tot hun keuze tussen een borstsparende operatie en een borstamputerende operatie?

Voor de afwegingen van behandelingsopties zijn er veel factoren die invloed hebben op mogelijkheden. Enkele voorbeelden van factoren:

  • De grootte van de borst in verhouding tot de tumor: Daarbij is de vraag of er nog een cosmetisch goed resultaat kan worden bewerkstelligd bij een sparende behandeling. Binnen ZGT wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de plastisch chirurg om dit voor een patiënt mogelijk te maken.
  • Is er één tumor of zijn het er meer?
  • De vraag of er bij een (in verhouding) grote tumor, de tumor misschien kleiner gemaakt kan worden door een voorbehandeling met chemotherapie. Wanneer mogelijk wordt dit een patiënt ook aangeboden.
  • De kans dat de patiënt misschien genetisch belast is (borstkankergenen): Dan wordt desnoods voor DNA-onderzoek gedaan, zodat de patiënt deze informatie mee kan laten wegen in de keuze.

Zo zijn er nog meer factoren te noemen die van invloed kunnen zijn op een eventuele keuze. Als team met verschillende deskundige achtergronden bespreken de specialisten van Borstkliniek Oost-Nederland onderling welke mogelijkheden voor de betreffende patiënt haalbaar zijn. Belangrijk is dat de patiënt uiteindelijk zelf kiest. Patiënten laten in hun keuze o.a. meewegen of zij bestraald willen worden of niet, en ook of zij zichzelf ‘veilig’ voelen bij een sparende behandeling of niet. Hun keuze om voor een van beiden te kiezen (sparende of amputatie) is dus op basis van wat is theorie het beste is, maar hun gevoel moet daar ook mee in overeenstemming zijn.

We willen benadrukken dat we met Borstkliniek Oost-Nederland niet nastreeft om zo een zo hoog mogelijk percentage sparende behandelingen te krijgen, maar om binnen de behandelingsmogelijkheden de patiënt een keuze te laten maken waar zij verder mee kan.

 

Wat zijn de cijfers rondom de borstsparende en borstamputerende operaties die binnen ZGT worden uitgevoerd?
De IGZ stelt dat ZGT bij de chirurgische behandeling van patiënten met mammacarcinoom relatief weinig borstsparend wordt geopereerd. De overlevingskansen zijn vergelijkbaar bij beide ingrepen.

Zie onderstaand de cijfers (ZGT en landelijk) binnen de openbare jaarrapportages voor deze getallen. Deze operaties zijn in het kader van behandeling van borstkanker (invasief), maar ook in het kader van voorstadia van borstkanker (DCIS).

 

Cijfers 1 oktober 2015 tot 30 september 2016

 

Zijn er verklaringen voor laag percentage borstsparende operaties?

Voorafgaand aan het eerste bezoek hebben patiënten vaak het idee dat een amputatie veiliger is dan een sparende behandeling. Dit is vaak niet waar. Tijdens het persoonlijke gesprek met de patiënt en naasten geven we deze informatie waarmee ze haar eigen behandelingen op waarde in leert schatten. Er hangt bijvoorbeeld veel af van het soort tumor en de grootte van de tumor. Vaak zien we dat patiënten die met dit idee binnenkomen na het gesprek met de specialist ook een sparende behandeling dan toch gaan overwegen. Aanvullend hierop praten de ‘mammacareverpleegkundigen’ uitgebreid met hen en krijgen patiënten na het gesprek met de chirurg een informatiemap mee waarin alles nogmaals uitgelegd wordt.

Sommige patiënten kunnen al snel een keuze maken maar voor vele anderen is dat lastig. We laten dan patiënt echt even de mogelijke tijd nemen en begeleiden hen hier dan ook in om zo tot een keuze te komen die bij hen past.

Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Meer informatie op zgt.nl en www.verzekerdvanzorgbijzgt.nl.