Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole
ZGT, 29 januari 2018 16:36

Wensboom voor Wereldkankerdag: 'Kanker zet je wereld op zijn kop'

Wanneer je met kanker wordt geconfronteerd, staat je wereld op z'n kop. De ziekte en de behandeling daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn voor veel mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend. Daarom is het belangrijk dat je weet dat je als patiënt met kanker in goede handen bent. Binnen ZGT houden we hier op ieder moment rekening mee. 

Op zondag 4 februari is het Wereldkankerdag 2018. Dan wordt er wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker - én dat van naasten of nabestaanden - te onderstrepen.

Samenwerking

Dit jaar geeft ZGT het publiek de mogelijkheid om kennis te maken met diverse partijen met wie we de zorg voor de patiënt in de regio's Twente en Salland organiseren. De bijzondere samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen, inloophuizen, palliatieve netwerken laten we zien in een online magazine. Deze komt tot stand samen met het Deventer Ziekenhuis en Medisch Spectrum Twente. Het online magazine wordt voorafgaand aan Wereldkankerdag geïntroduceerd.

Wensboom

Vanaf donderdag 1 februari staat in de centrale hal van beide locaties van ZGT een wensboom. Als patiënt en bezoeker kunt u uw wens op het daarvoor bestemde kaartje schrijven en ophangen in de boom. Kies een gelukspoppetje uit voor degene die u een hart onder de riem wilt steken, of voor uzelf. 

In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Door hun aanbod in de periode rond Wereldkankerdag gezamenlijk te presenteren, willen zij de bewustwording rondom kanker vergroten en stimuleren dat mensen met kanker en hun naasten de weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.

wenskaartje
Topzorg voor uw levenskwaliteit

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging bij kanker.

Meer informatie over zorg bij kanker en de behandelingen daarvan.