Leden van de cliëntenraad

 J. (Jeffrey) Brangert, dagelijks bestuur cliëntenraad (voorzitter) ZGT

Jeffrey Brangert, lid cliëntenraad ZGT

Sinds januari 2019 ben ik lid van de cliëntenraad. Ik ben altijd werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Eerst als wijkverpleegkundige en later in verschillende managementfuncties. De cliënt centraal stellen en de cliënt de verantwoordelijkheid geven over haar gezondheid bepalen mijn handelen als zorgprofessional. Vanuit dit perspectief wil ik mij ook sterk maken voor de belangen van de cliënten van ZGT. Dit moet in samenspraak met ZGT en dat kan het beste als lid van de cliëntenraad.

(Jetty) Zuidema, dagelijks bestuur cliëntenraad (vicevoorzitter) ZGT

 Jetty Zuidema

Sinds het begin van 2020 ben ik lid van de cliëntenraad. Vele jaren heb ik in de zorg gewerkt als onder andere verpleegkundige en docent verpleegkunde. Door werk te doen voor de cliëntenraad kan ik, in samenwerken met anderen, iets wezenlijks bij dragen aan de zorg. En dat vind ik leuk om te doen.
Als je om wat voor reden dan ook naar het ziekenhuis moet voor zorg, ben je afhankelijk van de medewerkers die je daar treft. Als lid van de cliëntenraad vind ik het belangrijk dat je dan zorgverleners ontmoet die hun werk professioneel uitvoeren en daarnaast ook aardig zijn. Je ‘welkom’ en ‘gezien’ voelen is belangrijk. Een goed bereikbaar en betaalbaar ziekenhuis in de buurt houden is van belang voor alle inwoners van onze regio. Als er keuzes gemaakt moeten worden dan pleit ik voor regionale samenwerking met andere ziekenhuizen, zodat zorg dichtbij beschikbaar blijft.

L. (Louis) Lohuis, lid cliëntenraad ZGT

Louis Lohuis, lid cliëntenraad ZGT

Sinds januari 2019 ben ik lid van de cliëntenraad voor ZGT. Tot 2016 ben ik vanuit een verpleegkundige achtergrond 45 jaar werkzaam geweest binnen de muren van het ziekenhuis (ZGT). Mijn werkzaamheden binnen het ziekenhuis heb ik hoofdzakelijk mogen uitvoeren in leidinggevende posities en in de laatste periode van mijn actieve loopbaan als beleidsadviseur op gebied van kwaliteit en veiligheid. In de verschillende functies die ik heb uitgevoerd, was er binnen mijn aandachtsgebied altijd plek voor patiënttevredenheidsonderzoeken en/of projecten. Mijn drijfveer hiervoor was dat er juist van reacties van patiënten vaak goede verbeter-mogelijkheden of ideeën zijn voor de verschillende ziekenhuisfuncties en waar het ziekenhuis goed gebruik van kan maken. Dat is tevens voor mij reden om mij in te zetten voor de cliëntenraad, waar ik ga proberen om de patiënt van ZGT te vertegenwoordigen.

C. (Ceciel) Schweitzer, lid cliëntenraad ZGT

Ceciel Schweitzer, lid cliëntenraad ZGT

Sinds januari 2019 ben ik lid van de Cliëntenraad ZGT. In mijn werkzame leven heb ik mij altijd als arts ingezet voor de patiënt. Het medische belang van de patiënt stond daarbij voorop. Dit werk heb ik met veel plezier gedaan en het heeft me doen inzien hoe complex de patiëntenzorg is en hoe kwetsbaar de patiënt soms is binnen dit grote systeem. De zorgomgeving is veranderd: er zijn fusies en bezuinigingen Daarbij komt een grotere aandacht voor  patiëntparticipatie en een groot deel van de zorg wordt overgeheveld van ziekenhuis naar huisarts en thuiszorg. In dit hele proces is het belangrijk de belangen van de patiënt goed in het oog te houden. Als een logisch gevolg op mijn carrière wil ik nu inhoud geven aan deze andere kant van de zorg: de belangen van de  patiënt richting ziekenhuis: wat wil de patiënt en hoe kunnen we dit vertalen naar een verantwoorde patiëntgerichte zorg. Omdat de zorg ons allemaal aangaat en iedereen hiermee vroeg of laat in aanraking komt, wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten om een bijdrage te leveren aan een goed en veilig patiënten-klimaat in onze regio.

R. (Rianne) Eshuis, lid cliëntenraad ZGT

Rianne Eshuis

Vanuit mijn functie als juridisch adviseur van Regio Twente houd ik me dagelijks bezig met vraagstukken op het gebied van het gezondheidsrecht en het jeugdrecht. Vaak zijn het lastige kwesties waarbij niet alleen juridische- maar ook medisch-ethische en emotionele aspecten een rol spelen. De ervaring en kennis die ik vanuit mijn werk opdoe, verrijkt mij bij mijn inzet voor de cliëntenraad.

Voor mijn lidmaatschap van de cliëntenraad van het ZGT heb ik bewust gekozen. Daar waar mensen afhankelijk zijn of worden van medische hulp, hebben zij vaak genoeg al genoeg andere zorgen aan hun hoofd. Zij mogen erop vertrouwen dat hun belangen zo optimaal mogelijk behartigd worden. En dat, mochten zaken kwalitatief (nóg) beter kunnen, zij ontzorgd worden om een verbetering doorgevoerd te krijgen. De cliëntenraad kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. In dit proces hoop ik (potentiële) patiënten, samen met mijn medeleden van de cliëntenraad, zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

N. (Netty) Jillings, lid cliëntenraad ZGT

Netty Jillings

Sinds januari 2020 ben ik lid van de Cliëntenraad ZGT. 3 jaar geleden besloot ik met prepensioen te gaan zodat er meer tijd kwam voor mantelzorgtaken, reizen en hobby's.
Toch bleef ik nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Niet vreemd als je ruim 40 jaar in ziekenhuis, eigen praktijk en revalidatiecentrum hebt gewerkt.
Nu deel uit gaan maken van de Cliëntenraad past goed bij mijn achtergrond. Als fysiotherapeut en leidinggevende gewerkt in een Goois ziekenhuis en eigen praktijk. Later deze functies met veel voldoening ingevuld bij Roessingh Revalidatiecentrum.
Als lid wil ik een bijdrage leveren en een schakel zijn tussen de zienswijzen van patiënten, zorgverleners en de zorginstellingen. Maatwerk, eigen regie voor patiënten, betaalbare en bereikbare topzorg in de regio zijn voor mij onderwerpen waar ik me sterk voor wil maken.

S. (Sanne) Klaassen, lid cliëntenraad ZGT

Sanne Klaassen

Sinds mei 2021 zit ik in de cliëntenraad van ZGT. Ik ben het jongste lid van de groep. Ik heb de lerarenopleiding gedaan en daarna op een basisschool gewerkt. Nu help ik volwassenen met leren van de Nederlandse taal.

Tijdens mijn werk ontmoet ik veel mensen voor wie de taal moeilijk is. Bijvoorbeeld statushouders of Nederlandse laaggeletterden. In een ziekenhuis is het nog belangrijker dat je goed snapt wat er gebeurt. Daarom heb ik me opgegeven voor de cliëntenraad.

Ik wil ervoor zorgen dat iedereen kan begrijpen wat het ziekenhuis vertelt. Duidelijke en simpele taal vind ik belangrijk. Met mijn ervaring ga ik het ziekenhuis hierbij helpen. Ik ben tevreden als de bezoekers en patiënten van ZGT ook tevreden zijn.

C. (Carmen) Kortekaas, lid cliëntenraad ZGT

Carmen Kortekaas

Vanaf mei 2021 ben ik lid van de cliëntenraad. Door mijn lidmaatschap hoop ik mij in te kunnen spannen voor goede zorg en verbetering van de zorg in de regio Twente. Mijn betrokkenheid bij de zorg komt voort uit de ervaring die ik heb als mantelzorger voor een partner met een spierziekte. Onze eigen ervaring met de zorg binnen diverse instanties neem ik graag mee in het opkomen voor de belangen van de patiënten in ZGT. De thema's mobiliteit en laaggeletterdheid hebben daarbij mijn specifieke aandacht.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het onderwijs, momenteel als directeur van een basisschool. Op een positieve manier aansluiten bij mensen vind ik belangrijk. Ik denk dat ik binnen de cliëntenraad van ZGT een waardevolle bijdrage kan leveren, omdat ik zowel vanuit persoonlijke als professionele ervaring aspecten kan belichten. Ik wil me inzetten voor zorg binnen ZGT die door de patiënt als nabij en goed toegankelijk ervaren wordt.

R. (Robert) Everink, lid cliëntenraad ZGT

Robert Everink

Per mei 2021 ben ik lid van de cliëntenraad. Ik ben werkzaam als directeur-bestuurder bij een stichting voor basisonderwijs. In mijn werk heb ik te maken met verschillende belangen en groepen die daarvoor opkomen. Mijn ervaring is dat dit het onderwijs sterker en krachtiger maakt.
Deze ervaringen neem ik mee in mijn werk voor de cliëntenraad. Ik wil positief kritisch de belangen van de mensen die op zorg zijn aangewezen binnen ZGT behartigen. Met als doel, om samen met alle anderen, te werken aan een gastvrij én deskundig ziekenhuis.