Verpleegkundigen lopen in de gang

Leden van de cliëntenraad

(Jetty) Zuidema, dagelijks bestuur cliëntenraad (voorzitter) ZGT

 Jetty Zuidema

Sinds het begin van 2020 ben ik lid van de cliëntenraad. Vele jaren heb ik in de zorg gewerkt als onder andere verpleegkundige en docent verpleegkunde. Door werk te doen voor de cliëntenraad kan ik, in samenwerken met anderen, iets wezenlijks bij dragen aan de zorg. En dat vind ik leuk om te doen.

Als je om wat voor reden dan ook naar het ziekenhuis moet voor zorg, ben je afhankelijk van de medewerkers die je daar treft. Als lid van de cliëntenraad vind ik het belangrijk dat je dan zorgverleners ontmoet die hun werk professioneel uitvoeren en daarnaast ook aardig zijn. Je ‘welkom’ en ‘gezien’ voelen is belangrijk. Een goed bereikbaar en betaalbaar ziekenhuis in de buurt houden is van belang voor alle inwoners van onze regio. Als er keuzes gemaakt moeten worden dan pleit ik voor regionale samenwerking met andere ziekenhuizen, zodat zorg dichtbij beschikbaar blijft.

R. (Robert) Everink, lid cliëntenraad (vicevoorzitter) ZGT

Robert Everink

Per mei 2021 ben ik lid van de cliëntenraad. Ik ben werkzaam als directeur-bestuurder bij een stichting voor basisonderwijs. In mijn werk heb ik te maken met verschillende belangen en groepen die daarvoor opkomen. Mijn ervaring is dat dit het onderwijs sterker en krachtiger maakt.

Deze ervaringen neem ik mee in mijn werk voor de cliëntenraad. Ik wil positief kritisch de belangen van de mensen die op zorg zijn aangewezen binnen ZGT behartigen. Met als doel, om samen met alle anderen, te werken aan een gastvrij én deskundig ziekenhuis.

L. (Louis) Lohuis, lid cliëntenraad ZGT

Louis Lohuis

Sinds januari 2019 ben ik lid van de cliëntenraad voor ZGT. Tot 2016 ben ik vanuit een verpleegkundige achtergrond 45 jaar werkzaam geweest binnen de muren van het ziekenhuis (ZGT). Mijn werkzaamheden binnen het ziekenhuis heb ik hoofdzakelijk mogen uitvoeren in leidinggevende posities en in de laatste periode van mijn actieve loopbaan als beleidsadviseur op gebied van kwaliteit en veiligheid. In de verschillende functies die ik heb uitgevoerd, was er binnen mijn aandachtsgebied altijd plek voor patiënttevredenheidsonderzoeken en/of projecten. Mijn drijfveer hiervoor was dat er juist van reacties van patiënten vaak goede verbeter-mogelijkheden of ideeën zijn voor de verschillende ziekenhuisfuncties en waar het ziekenhuis goed gebruik van kan maken. Dat is tevens voor mij reden om mij in te zetten voor de cliëntenraad, waar ik ga proberen om de patiënt van ZGT te vertegenwoordigen.

R. (Rianne) Eshuis, lid cliëntenraad ZGT

Rianne Eshuis

Vanuit mijn functie als juridisch adviseur van Regio Twente houd ik me dagelijks bezig met vraagstukken op het gebied van het gezondheidsrecht en het jeugdrecht. Vaak zijn het lastige kwesties waarbij niet alleen juridische- maar ook medisch-ethische en emotionele aspecten een rol spelen. De ervaring en kennis die ik vanuit mijn werk opdoe, verrijkt mij bij mijn inzet voor de cliëntenraad.

Voor mijn lidmaatschap van de cliëntenraad van het ZGT heb ik bewust gekozen. Daar waar mensen afhankelijk zijn of worden van medische hulp, hebben zij vaak genoeg al genoeg andere zorgen aan hun hoofd. Zij mogen erop vertrouwen dat hun belangen zo optimaal mogelijk behartigd worden. En dat, mochten zaken kwalitatief (nóg) beter kunnen, zij ontzorgd worden om een verbetering doorgevoerd te krijgen. De cliëntenraad kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. In dit proces hoop ik (potentiële) patiënten, samen met mijn medeleden van de cliëntenraad, zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

N. (Netty) Jillings, lid cliëntenraad ZGT

Netty Jilling

Sinds januari 2020 ben ik lid van de Cliëntenraad ZGT. 3 jaar geleden besloot ik met prepensioen te gaan zodat er meer tijd kwam voor mantelzorgtaken, reizen en hobby's.
Toch bleef ik nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Niet vreemd als je ruim 40 jaar in ziekenhuis, eigen praktijk en revalidatiecentrum hebt gewerkt.

Nu deel uit gaan maken van de Cliëntenraad past goed bij mijn achtergrond. Als fysiotherapeut en leidinggevende gewerkt in een Goois ziekenhuis en eigen praktijk. Later deze functies met veel voldoening ingevuld bij Roessingh Revalidatiecentrum.

Als lid wil ik een bijdrage leveren en een schakel zijn tussen de zienswijzen van patiënten, zorgverleners en de zorginstellingen. Maatwerk, eigen regie voor patiënten, betaalbare en bereikbare topzorg in de regio zijn voor mij onderwerpen waar ik me sterk voor wil maken.

S. (Sanne) Klaassen, lid cliëntenraad ZGT

Sanne Klaassen

Sinds mei 2021 zit ik in de cliëntenraad van ZGT. Ik ben het jongste lid van de groep. Ik heb de lerarenopleiding gedaan en daarna op een basisschool gewerkt. Nu help ik volwassenen met leren van de Nederlandse taal.

Tijdens mijn werk ontmoet ik veel mensen voor wie de taal moeilijk is. Bijvoorbeeld statushouders of Nederlandse laaggeletterden. In een ziekenhuis is het nog belangrijker dat je goed snapt wat er gebeurt. Daarom heb ik me opgegeven voor de cliëntenraad.

Ik wil ervoor zorgen dat iedereen kan begrijpen wat het ziekenhuis vertelt. Duidelijke en simpele taal vind ik belangrijk. Met mijn ervaring ga ik het ziekenhuis hierbij helpen. Ik ben tevreden als de bezoekers en patiënten van ZGT ook tevreden zijn.

I. (Ida) Muller, lid cliëntenraad ZGT

Sinds augustus 2022 ben ik lid van de cliëntenraad. Tot 2018 heb ik gewerkt op de intensive care als procescoördinator, beademingsdeskundige en IC-verpleegkundige. In deze functies heb ik veel met patiënten en hun familie gewerkt. Ik merkte hoe belangrijk het is voor patiënten dat er naar hen geluisterd wordt, ze de regie in eigen hand houden en hun belangen voorop staan.

Het is belangrijk dat de cliëntenraad kritisch kijkt en meedenkt met de organisatie. En daarbij het belang van patiënten vooropstelt.

Ook ben ik jaren lid geweest van de ondernemingsraad van ZGT. In die tijd heb ik veel geleerd over de ziekenhuisorganisatie. In de cliëntenraad wil ik me nu graag bezighouden met de belangenbehartiging van patiënten.

Thea Loohuis

Vanuit mijn functie als maatschappelijk werker bij Wijkracht met aandachtsgebied ouderen heb ik veel te maken met gezondheid en weet hoe belangrijk dit is.
Na mijn pensioen wil ik nog graag iets bijdragen aan goede patiëntenzorg en iets doen met de ervaring die ik afgelopen jaren heb opgedaan, juist vanuit patiëntenperspectief meedenken over kwalitatief goede zorg. Op papier kan dit allemaal in orde zijn maar wie staat er naast je bed en hoe word je behandeld, dit is van ongekende waarde en daar wil ik waar mogelijk een bijdrage aan leveren.

Judith Rensen

Sinds november 2023 ben ik lid van de cliëntenraad ZGT. Tijdens het volgen van de studie Management in de Zorg heb ik mijn eerste werkervaring op mogen doen in de ziekenhuisbranche. Een snel ontwikkelende omgeving, waar continue verbeteren essentieel is. Als projectmedewerker Zorgprogrammering bij een ziekenhuis in het noorden van het land, heb ik veel kunnen betekenen voor de optimalisatie en efficiënte inrichting van zorg. De belangrijkste stakeholder in dit proces is in mijn ogen altijd de cliënt/patiënt.

Inmiddels ben ik een aantal jaren met veel plezier werkzaam in de verslavingszorg. Ook hierbij probeer ik in mijn rol als bestuursadviseur altijd de cliënt centraal te stellen. Om mijn ervaring, kennis en kunde naast de verslavingszorg ook weer in de ziekenhuiszorg in te kunnen zetten, ben ik vol enthousiasme gestart bij de cliëntenraad van ZGT. Ik vind het belangrijk dat zorg op maat geleverd wordt, in een vertrouwde omgeving en waarbij écht gekeken wordt naar de individuele patiënt.

Herman Hodes

Als cliëntenraadslid wil ik de (technische) kennis die ik heb opgedaan in mijn werkzame leven inzetten om zorgprocessen en de communicatie van en naar de patiënt begrijpelijk te maken, vooral voor minder digitaal vaardigen. Het is essentieel dat moderne technologie, die steeds meer wordt ingevoerd in de zorg, niet alleen handig, maar ook eenvoudig te gebruiken is. Mijn inzet als lid van de cliëntenraad is daarbij ervoor te zorgen dat elke patiënt, zelfs als die niet zo bedreven is met computers, zich begrepen voelt.

Daarnaast is samenwerking met lokale zorgaanbieders cruciaal om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.
Ik wil daarom met de andere leden van de cliëntenraad werken aan een goed bereikbare zorg in Twente waarin zowel de kwaliteit en de kosten van de zorg, maar ook het gebruiksgemak van nieuwe technologie centraal staan.