Kwaliteit bij ZGT

ZGT streeft naar de beste en meest gastvrije zorg. Goede kwaliteit van zorg is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Om de kwaliteit van onze zorgprocessen te bewaken, beheersen en verbeteren, hebben wij een kwaliteitssysteem voor de hele organisatie ontwikkeld. Het kwaliteitssysteem ondersteunt de bedrijfsvoering en zorgt dat het management niet alleen op financiën en productie, maar ook op kwaliteit kan sturen.

Elementen van ons kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem van ZGT is zorgvuldig ontworpen. Met het systeem maken wij onze processen inzichtelijk. Wij doen dat zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de patiënt. En om te zorgen dat alle belangrijke stappen in onze processen goed verlopen, hebben wij protocollen opgesteld. Ons systeem kent ook een auditsysteem. Daarmee toetsen wij op vaste tijdstippen onze processen. Aan de hand van de resultaten verbeteren wij deze processen als dat nodig is.

Toetsen van het kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem van ZGT is in maart 2011 getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Wij zijn er trots op dat ZGT sinds 1 januari 2012 officieel geaccrediteerd is. In november 2015 ontving ZGT opnieuw het NIAZ certificaat, volgens de nieuwe NIAZ Qmentum methode. De accreditatie door het NIAZ is een belangrijk landelijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. Het kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de kwaliteit van de geleverde zorg aan de eisen voldoet en dat de veiligheid goed wordt geborgd binnen het ziekenhuis. Klik hier voor meer informatie over onze externe erkenningen.

 

Heeft u vragen over kwaliteit bij ZGT? Mail dan naar: kwaliteitenveiligheid@zgt.nl

 

Inzage in kwaliteit en veiligheid in ZGT

Via de volgende websites kunt u kwaliteitsinformatie van ZGT inzien en vergelijken met andere ziekenhuizen:

KiesBeter

Voor verschillende aandoeningen kunt u kwaliteitsinformatie inzien en vergelijken met andere ziekenhuizen. De website bevat kwaliteitsindicatoren, die door ziekenhuizen bij Zorginstituut Nederland zijn aangeleverd (Transparantiekalender). Klik hier om naar de website Kiesbeter.nl te gaan.

Patiëntenwijzers

Patiëntenwijzers zijn vergelijkingshulpen, gericht op één aandoening, die wensen van patiënten combineert met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Klik hier voor een overzicht van de patiëntenwijzers op de website van Zorgkaart Nederland.