90 dagen methodiek

Om de prestaties van ons ziekenhuis constant op hoog niveau te houden, ontwikkelde ZGT de 90 dagen methodiek: 90 dagen lang staat een thema in het ziekenhuis volop de aandacht. Cruciale kwaliteits- en veiligheidsthema worden dan aangepakt. Na deze 90 dagen scoort het ziekenhuis op deze thema’s blijvend op het hoogste niveau. Uiteraard wordt de 90 dagen methodiek herhaald om dit ook op lange termijn vast te houden. Kort gezegd, in 90 dagen gaat ZGT naar de top op als het gaat om kwaliteit en veiligheid in ZGT. De juiste tools helpen onze zorgprofessionals daarbij. En dat in alle openheid. Tijdens een 90 dagen thema, die op ieder moment per jaar kan worden ingezet, worden bezoekers en patiënten betrokken. Als zij verbeterpunten signaleren, mogen ze ons erop aanspreken en pakken we deze serieus op. 

Zorg is mensenwerk

Jaarlijks behandeld ZGT 636.665 patiënten. Dat zijn ongeveer 2.000 patiënten per dag. Zij krijgen de topzorg die zij van ons mogen verwachten. Maar de zorg die we leveren is vooral mensenwerk. Iedere medewerker, arts-assistent en medisch specialist moet de afspraken over kwaliteit en veiligheid kennen en hier te allen tijde naar handelen. Uitzonderingen accepteren we niet. Manager Kwaliteit en Veiligheid Anke Tuinhout licht toe: "De wisselende audituitkomsten hebben wij gezien als een belangrijke uitdaging voor ons ziekenhuis. We wachten niet af maar ondernemen nu actie. Op een positieve manier en met elkaar. Daarvoor is de 90 dagen methodiek ontwikkeld. De methode helpt ons om kwaliteit en veiligheid in ZGT maximaal te borgen.”