Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

90 dagen methodiek

 

Om de prestaties van ons ziekenhuis constant op hoog niveau te houden, ontwikkelde ZGT de 90 dagen methodiek:90 dagen lang staat een thema in het ziekenhuis volop de aandacht. Cruciale kwaliteits- en veiligheidsthema worden dan aangepakt. Na deze 90 dagen scoort het ziekenhuis op deze thema’s blijvend op het hoogste niveau. Uiteraard wordt de 90 dagen methodiek herhaald om dit ook op lange termijn vast te houden. Kort gezegd, in 90 dagen gaat ZGT naar de top op als het gaat om kwaliteit en veiligheid in ZGT. De juiste tools helpen onze zorgprofessionals daarbij. En dat in alle openheid. Tijdens een 90 dagen thema, die op ieder moment per jaar ka worden ingezet, worden bezoekers en patiënten betrokken. Als zij verbeterpunten signaleren, mogen ze ons erop aanspreken en pakken we deze serieus op. 

 

Zorg is mensenwerk

Jaarlijks behandeld ZGT 636.665 patiënten. Dat zijn ongeveer 2.000 patiënten per dag. Zij krijgen de topzorg die zij van ons mogen verwachten. Maar de zorg die we leveren is vooral mensenwerk. Iedere medewerker, arts-assistent en medisch specialist moet de afspraken over kwaliteit en veiligheid kennen en hier te allen tijde naar handelen. Uitzonderingen accepteren we niet. Anke Tuinhout is hoofd van de kwaliteit en veiligheid in ZGT en licht toe: "De wisselende audituitkomsten hebben wij gezien als een belangrijke uitdaging voor ons ziekenhuis. We wachten niet af maar ondernemen nu actie. Op een positieve manier en met elkaar. Daarvoor is de 90 dagen methodiek ontwikkeld. De methode helpt ons om kwaliteit en veiligheid in ZGT maximaal te borgen.”

 

 

ZGT derde prijswinnaar ‘Best Catch Poster Competition’ voor patiëntveiligheid en kwaliteit in Abu Dhabi

De unieke ZGT 90 dagen methode werd onlangs op het Middle East Patient Safety & Quality Congress in Abu Dhabi bekroond met de derde prijs. Ton Ruikes, lid van de Raad van Bestuur: “Wij zijn blij en trots op deze bekroning. Het is een groot compliment voor alle medewerkers van ZGT.” Met de 90 dagen methode zette ZGT zijn hele organisatie op scherp voor wat betreft cruciale thema’s op gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid. Dankzij hoge betrokkenheid en inzet van alle professionals leidde deze methode in korte tijd tot excellente resultaten voor patiëntveiligheid. ZGT organiseerde tevens een compleet vervolgprogramma met als doel het vasthouden en uitbouwen van de resultaten. Er was op het internationale congres veel interesse in de methodiek en ervaringen van ZGT. Ook in Nederland wenst ZGT andere ziekenhuizen hiermee actief te inspireren.

 

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen over de 90 dagen methodiek? E-mail dan naar kwaliteitenveiligheid@zgt.nl