Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Accreditaties, keurmerken en certificaten

Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen om externe partijen te laten toetsen hoe het kwaliteitssysteem functioneert. Dat houdt in: zijn er vastgelegde afspraken over hoe er gewerkt wordt, houden de medewerkers zich eraan en worden kwaliteitsproblemen opgelost als er signalen zijn dat het niet goed gaat?  ZGT vindt dit belangrijk. Externe partijen kunnen op een objectieve manier aan patiënten en andere belanghebbenden aantonen dat ZGT voldoet aan de gestelde eisen. Onderstaand ziet u een greep uit de accreditaties, keurmerken en certificaten die ZGT heeft bemachtigd.

Klik hier voor een totaaloverzicht van deze accreditaties, keurmerken en certificaten op het NVZ Kwaliteitsvenster.

NIAZ-accreditatie

Het kwaliteitssysteem van ZGT is in november 2015 getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Hiermee heeft ZGT een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen ontvangen: het internationaal erkend NIAZ-accreditatiebewijs. Dit kwaliteitskeurmerk toont aan dat ZGT voldoet aan de kwaliteitsnorm Qmentum, wat betekent dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat er goede en veilige zorg wordt verleend volgens vaste werkwijzen en protocollen.

Roze lintje borstkankerzorg

Het roze lintje wordt jaarlijks toegekend aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria die Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. 

Bezoek de website van de BVN.

Klik hier om naar de website van Borstkliniek Oost-Nederland te gaan.

 

Seniorvriendelijk Ziekenhuis

ZGT heeft uit handen van de ouderenvereniging PCOB het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gekregen. Ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen, krijgen dit keurmerk. Doel van het keurmerk is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het bieden van keuze-informatie aan patiënten en hun naasten, verwijzers en zorgverzekeraars over de seniorvriendelijkheid van ziekenhuizen. Het gaat hierbij om de zorg voor mensen van 70 jaar en ouder met twee of meer aandoeningen.

Klik hier om meer te lezen over het Centrum voor Ouderen.

 

HKZ-certificaat afdeling dialyse

De dialyseafdeling is in 2005 opgericht en ontving een jaar later het HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat geeft aan dat de dialyse-afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid zijn gesteld. Het betekent dat de dialyseafdeling van ZGT goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt en continu werkt aan optimalisering van de zorg. 

Lees hier meer over de dialyseafdeling.

 

   

TNO-QMT

QMT staat voor Quality for Medical Technology. Het is een kwaliteitssysteem voor het borgen van veilig werken met medische apparatuur in de zorg dat is ontwikkeld door TNO. Het doel van QMT is de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis inzichtelijk te maken voor patiënten en medewerkers. In ZGT is dit systeem verder ontwikkeld tot een praktisch en integraal risicomanagementsysteem om de levenscyclus van de medische apparatuur te garanderen.

ZGT is extern geaudit door TÜV Rheinland Quality en in augustus 2013 werd bekend dat het eindoordeel van dit toetsingsorgaan, positief is. In juli 2017 heeft hercertificatie plaatsgevonden en werd bekend dat het eindoordeel wederom positief is bevonden. ZGT voldoet hiermee aan 29 veiligheidsnormen van TÜV Nederland. Deze onderdelen zijn:

 • Patiëntbewaking
 • Elektrische installaties
 • Installaties medische gassen
 • Infusie technologie
 • Anesthesie en beademing
 • Chirurgische apparatuur
 • Endoscopen
 • Reanimatieapparatuur
 • Bedden
 • Luchtbehandelingsinstallaties
 • Radiodiagnostische apparatuur
 • Waterinstallaties
 • Hart- vaat onderzoek apparatuur
 • Ultrageluidtechnologie
 • Couveuses
 • Laserapparatuur
 • Verwarmingsapparatuur
 • Mobiliteitshulpmiddelen
 • Dialyse
 • Pacemakers
 • Longfunctie onderzoek apparatuur
 • Neurofysiologische onderzoek apparatuur
 • Nucleaire geneeskundige technologie
 • MRI
 • Telecommunicatie (ICT)
 • Specifieke applicaties (ICT)
 • ICT-infrastructuur
 • Robotchirurgie
 • Sterilisatie 

Advisory Board International

De ‘Advisory Board Company’ is een wereldwijde organisatie gericht op onderzoek, technologie en consulting. Wereldwijd zijn 150.000 leiders uit meer dan 3.700 organisaties in de gezondheidszorg en hoger onderwijs aangesloten bij de Advisory Board Company. De Advisory Board International geeft invulling aan de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg. In de vorm van onderzoek en inzicht, technologie, consulting en management en talentontwikkeling. ZGT is lid van de Advisory Board International en doet zijn voordeel met de beschikbaar gestelde kennis.

Klik hier voor meer informatie over Advisory Board International.