Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Kwaliteit in cijfers

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over waar de kwaliteit en veiligheid van zorg aan moet voldoen. Kwaliteitsindicatoren geven inzicht in de kwaliteit en veiligheid van zorg in ZGT, kunnen u helpen bij het vormen van een mening over wat voor u belangrijk is en kunnen gebruikt worden om betere vragen te stellen aan uw arts.

Het ZGT gebruikt kwaliteitsindicatoren om de patiëntenzorg te evalueren en daar waar nodig te verbeteren. Jaarlijks zijn alle ziekenhuizen verplicht om gegevens over de kwaliteitsinformatie inzichtelijk te maken en aan te leveren aan onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kunnen de kwaliteitsindicatoren gebruiken bij het inkopen van zorg. De IGJ gebruikt ze voor het houden van toezicht.

Wat zijn kwaliteitsindicatoren?

De kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld door de zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, verzekeraars, de IGJ en Zorginstituut Nederland (ZIN). Zij stellen vragen op en bepalen soms een norm waaraan het antwoord moet voldoen. Voorbeelden van kwaliteitsindicatoren zijn: het percentage patiënten met doorligwonden (decubitus), het percentage patiënten dat binnen een bepaalde periode wordt behandeld, complicatiecijfers of sterfte.

De vragen zijn zo opgesteld dat de antwoorden een indruk geven van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Hierbij wordt in de berekening vaak rekening gehouden met de verschillende patiëntengroepen binnen ziekenhuizen. Het geheel van alle kwaliteitsindicatoren geven een beeld van de geleverde kwaliteit van zorg in een ziekenhuis.

Welke kwaliteitsindicatoren zijn er?

Meerdere partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. De IGJ heeft een Basisset Kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor medisch specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast stelt Zorginstituut Nederland jaarlijks voor verschillende aandoeningen indicatorensets vast. Ook patiëntenorganisaties en de beroepsgroep de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) hebben indicatoren en normen opgesteld.

Inzage in kwaliteit en veiligheid in ZGT

Via de volgende websites kunt u kwaliteitsinformatie van ZGT inzien en vergelijken met andere ziekenhuizen:

NVZ Kwaliteitsvenster

Het NVZ Kwaliteitsvenster is een initiatief van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en geeft patiënten op een eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg per ziekenhuis. De informatie staat overzichtelijk samen op één plek met uitleg over wat een score zegt over de kwaliteit. De Nederlandse ziekenhuizen zijn hier in 2014 mee gestart. Het kwaliteitsvenster is ontwikkeld door patiënten, ziekenhuizen en deskundigen. Klik hier om naar het NVZ Kwaliteitsvenster te gaan.

KiesBeter

Voor verschillende aandoeningen kunt u kwaliteitsinformatie inzien en vergelijken met andere ziekenhuizen. De website bevat kwaliteitsindicatoren, die door ziekenhuizen bij Zorginstituut Nederland zijn aangeleverd (Transparantiekalender). Klik hier om naar de website Kiesbeter.nl te gaan.

Patiëntenwijzers

Patiëntenwijzers zijn vergelijkingshulpen, gericht op één aandoening, die wensen van patiënten combineert met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Klik hier voor een overzicht van de patiëntenwijzers op de website van Zorgkaart Nederland.

Ziekenhuizentransparant

Via deze website heeft u inzage in de Basisset Kwaliteitsindicatoren die alle ziekenhuizen bij de IGJ moeten aanleveren. Klik hier om naar de website Ziekenhuizentransparant.nl te gaan.