Logo, terug naar Home

Het kwaliteitssysteem van ZGT is in maart 2011 getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Wij zijn er trots op dat ZGT sinds 1 januari 2012 officieel geaccrediteerd is. In januari 2016 volgt een audit voor heraccreditatie. Tot die tijd werken wij hard aan de verbeterpunten uit het NIAZ-rapport. Ook zorgen wij dat wij voldoen aan de nieuwe NTA-norm (Nederlandse Technische Afspraak-norm). Dit is een norm voor veiligheid.