Logo, terug naar Home

Seniorvriendelijk Ziekenhuis

ZGT heeft uit handen van de ouderenvereniging PCOB het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gekregen. Ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen, krijgen dit keurmerk. Hylke Stokvis, klinisch geriater en medisch manager in ZGT, is zeer verheugd: “Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen vindt ZGT belangrijk. Het keurmerk laat zien dat ZGT continu werkt aan verbeteringen in de zorg en het bevestigt dat kwetsbare ouderen in goede handen zijn bij ZGT.”


Doel van het keurmerk is het stimuleren van kwaliteitsverbetering en het bieden van keuze-informatie aan patiënten en hun naasten, verwijzers en zorgverzekeraars over de seniorvriendelijkheid van ziekenhuizen. Het gaat hierbij om de zorg voor mensen van 70 jaar en ouder met twee of meer aandoeningen.


ZGT is het gastvrije Twentse ziekenhuis. Doordat wij voldoen aan landelijke kwaliteitseisen kunnen patiënten de kwaliteit van de zorg en de behandelmogelijkheden die wij bieden vergelijken met anderen en zo tot een goede keuze komen. De onderzoeksresultaten in het kader van het keurmerk laten zien dat ZGT hoog scoort op de coördinatie van zorg. ZGT behaalt verder een hoge score op de maatregelen die zijn getroffen om opname van kwetsbare ouderen met complexe problematiek optimaal te laten verlopen en voldoet ruim aan de eis van het hebben van één aanspreekpunt voor de patiënt. Ook zijn er speciale maatregelen voor kwetsbare ouderen op de SEH en beschikt het ziekenhuis als eerste ziekenhuis in Nederland over een speciale afdeling voor ouderen met een trauma als bijvoorbeeld een gebroken heup: het Centrum voor Geriatrische Traumatologie. Gastvrouwen en gastheren zijn voor de oudere patiënt beschikbaar voor vragen en waar nodig begeleiding van en naar de poliklinieken en/of afdeling. Het keurmerk toont aan dat ZGT continuïteit van zorg en een gastvrije ontvangst en inrichting speciaal voor senioren biedt.


Van de 130 ziekenhuizen heeft slechts een beperkt aantal het keurmerk gehaald. Samen met andere ouderenbonden heeft de PCOB, een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland, het initiatief genomen dit keurmerk te ontwikkelen voor ziekenhuizen. Ook in 2015 heeft ZGT het keurmerk mogen ontvangen.

 

www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl