Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Sterftecijfers

Voor patiënten en verwijzers is het prettig dat ziekenhuizen open zijn over de behaalde resultaten. De geleverde zorg kan dan worden vergeleken met de resultaten van andere ziekenhuizen. ZGT doet dat door onder andere de sterftecijfers bekend te maken en door de eigen cijfers van de landelijke indicatorensets van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en Transparantiekalender (voorheen Zichtbare Zorg) te publiceren. Verder neemt ZGT deel aan landelijke registraties en landelijk dossieronderzoek.

Sterftecijfers HSMR ZGT

In onderstaande tabel staan de cijfers van ZGT over 2016.

 

 

Betrouwbaarheidsinterval

 

Totaal aantal klinische opnames

Totale sterfte in HSMR

Aantal opnames in HSMR

Werkelijke sterfte in HSMR

Verwachte sterfte

HSMR

Onder-grens

Boven-grens

2014*

17.956

272

6.079

225

192

117

103

134

2015

33.141

603

33.141

603

526

115

106

124

2016

32.892

597

32.892

597

500

119

110

129

Ad 2014*: De cijfers zijn conform het HSMR-model van het CBS en gebaseerd op een steekproef van 50% van de opgenomen patiënten. ZGT beschikt over de jaren voor 2014 niet over de HSMR.

De HSMR is op meerdere manieren op te splitsen. Voor elk van deze groepen is een Standar­dized Mortality Ratio (SMR) berekend. Bekijk alle SMR’s per groep:

Wat is de HSMR?

De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een indicator voor sterfte in het ziekenhuis. De werkelijke sterfte in het ziekenhuis wordt vergeleken met de verwachte sterfte op basis van patiëntkenmerken. Een oudere en ziekere patiënt heeft namelijk een groter risico om te overlijden in het ziekenhuis.  Als de HSMR 100 is, is de werkelijke sterfte gelijk aan de verwachte sterfte. Is de werkelijke sterfte hoger, dan is de HSMR hoger dan 100. Is de HSMR lager dan 100, dan is de werkelijke sterfte in het ziekenhuis lager dan verwacht.
De HSMR is bedoeld om ziekenhuizen onderling beter vergelijkbaar te maken dan met de ruwe sterftecijfers mogelijk is. Dit vergelijkbaar maken heet standaardisatie. Bij de standaardisatie wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de leeftijd bij opname en hoe ziek patiënten waren bij opname. 

Klik hier voor HSMR cijfers van andere ziekenhuizen. De ziekenhuizen publiceren recentere cijfers op hun eigen websites. 

Bekijk hier de leeswijzer sterftecijfers die door de Consumentenbond is gemaakt.

Voorbeeld

Neem een ziekenhuis dat veel oudere mensen behandelt, die met veel verschillende en zware kwalen zijn opgenomen. Dan ligt het voor de hand dat in dit ziekenhuis ook veel mensen overlijden. Terwijl er in een ander ziekenhuis waar veel jonge mensen worden verzorgd met een goed te genezen aandoening, weinig mensen zullen overlijden. Standaardisatie houdt hiermee - en met nog veel meer bijkomende factoren - rekening.

Klik hier om meer te lezen over HSMR.

Onderzoek

ZGT zoekt bij afwijkingen in de sterftecijfers naar de oorzaak daarvan. Afwijkingen kunnen een aanwijzing zijn voor verbetermogelijkheden.

Wat doet ZGT nog meer?

ZGT vindt het van groot belang te weten of door ons verleende zorg van hoge kwaliteit is. Om die reden doet ZGT mee aan het landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de dossiervoering en vermijdbare schade. Ook onderzoekt ZGT bij veel van de overleden patiënten het dossier om na te gaan of en welke verbeteringen in de zorg mogelijk zijn. Een deel van de sterfgevallen wordt besproken door de necrologiecommissie. Deze commissie gaat na hoe de zorg verder kan verbeteren.

Ruwe sterftecijfers ZGT over 2009 tot en met 2016

De ruwe sterftecijfers in onderstaande tabel geven exact aan hoeveel mensen zijn overleden.

 

Jaar

Aantal opnames

Overleden patiënten

Percentage overleden patiënten

2009

37.878

732

1,9%

2010

38.565

721

1,9%

2011

37.219

689

1,9%

2012

37.405

675

1,8%

2013

33.597

700

2,1%

2014

36.317

588

1,6%

2015

35.215

606

1,7%

2016

32.892

597

1,8%