Milieubeleid

ZGT heeft de intentie een actief milieubeleid te voeren als integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Een ziekenhuis is een maatschappelijke organisatie en heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor het milieu en haar omgeving. ZGT stelt hiervoor jaarlijks een milieujaarrapportage op, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. En waarin toelichting wordt gegeven over de inspanningen die ZGT levert op gebied van duurzaamheid. In 2020 overhandigde Milieuplatform Zorg ZGT wederom het officiële certificaat Milieuthermometer brons. Het bewijst dat ZGT voldoet aan de gestelde milieuwetgevingseisen. 

afbeelding milieu