Verpleegkundigen lopen in de gang

Milieubeleid

ZGT voert een actief milieubeleid als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Een ziekenhuis is een maatschappelijke organisatie en heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor het milieu en haar omgeving.
ZGT maakt elk jaar een milieujaarrapportage, waarin uitleg wordt gegeven over het beleid en over de inzet die ZGT levert op gebied van duurzaamheid. In 2022 heeft ZGT de Green Deal Zorg 3.0 mede-ondertekend, waarmee de duurzaamheids-doelen voor de komende jaren zijn vastgelegd.

Milieuthermometer Zilver

In 2023 overhandigde Milieuplatform Zorg aan ZGT het officiële certificaat Milieuthermometer Zilver. Daarmee bewijst ZGT te voldoen aan de milieuwetgevingseisen en hard op weg te zijn om de doelen uit de
Green Deal 3.0 te bereiken.

Logo milieuthermometer met de aanduiding zilver