ZGT als maatschappelijk partner

Als maatschappelijk partner toont ZGT betrokkenheid aan patiënten, de directe omgeving van het ziekenhuis en de zorg in Twente. Deze betrokkenheid komt ook tot uiting in de samenwerking met Heracles Almelo.

ZGT maatschappelijk partner van Heracles Almelo

ZGT maakt mogelijk dat supporters van Heracles tijdens thuiswedstrijden een deel van het parkeerterrein van ZGT Almelo kunnen gebruiken. Uitgangspunt voor ZGT in deze samenwerking is uiteraard dat er te allen tijde voldoende parkeergelegenheid moet zijn voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers.

In ruil voor het beschikbaar stellen van parkeergelegenheid, mag ZGT onder meer congresruimte van Heracles gebruiken. Bijvoorbeeld voor bijeenkomsten en congressen ten behoeve van het verder ontwikkelen van patiëntenzorg. Tot voor kort huurde ZGT dergelijke grote ruimtes bij externe locaties. Ook maakt deze vorm van samenwerking het voor ZGT mogelijk om patiënten een ontmoeting/fotomoment te bieden met het spelersteam. Wanneer deze momenten zich voordoen merken we dat daar - door patiënten groot en klein – dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Noaberschap

Als buren helpen ZGT en Heracles elkaar. ‘Noaberschop’ noemen we dat in Twente. Daarbij maakt ZGT van de mogelijkheid gebruik om te laten zien dat ZGT als maatschappelijk partner betrokken is bij Heracles. Overigens maakt deze afspraak het mede mogelijk om de plek naast het stadion naast voetbal ook voor economische doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld voor kantoren en aan sportgerelateerde detailhandel. Dat is goed voor de economie van Almelo. De samenwerking is in goede balans, kosten en baten zijn tegen elkaar weg te strepen. Iedereen profiteert ervan.

ZGT maatschappelijk partner van de FBK-games

ZGT is ook trotse partner van de FBK-games in Hengelo. ZGT levert jaarlijks traditiegetrouw een medisch team van vrijwilligers (bestaande uit artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen) ter ondersteuning van de sporters en het publiek. In aanloop van het atletiekevenement vindt er een sportsymposium plaatst waarbij artsen vanuit heel Nederland naar toe komen om kennis uit te wisselen over de laatste behandelingen rondom sportblessures.

ZGT versterkt profilering Twente als Hightech kennisregio

ZGT is trotse partner van Twente Branding en helpt zo mee Twente te promoten als een toptechnologische, ondernemende en innovatieve regio. Deze positie is voor Twente belangrijk om concurrerend en economisch vitaal te blijven. Ten behoeve van patiëntenzorg verrichten medisch specialisten en andere professionals binnen en buiten ZGT wetenschappelijk onderzoek. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden toegepast in de praktijk.
Als innovatieve, kennisintensieve organisatie én een van de grootste werkgevers in de regio is het voor ZGT een logische stap om structureel bij te dragen aan het profileren van Twente. Zodat onze kennis en innovaties samen met die van andere organisaties in de regio beter en breder onder de aandacht komen én de onderscheidende positie van Twente als hightech kennis regio behouden blijft.