Onze locaties

ZGT is een ziekenhuis met twee locaties. Nu en in de toekomst. ZGT heeft ervoor gekozen om twee onderscheidende locaties in te richten. Dit traject is sinds 2014 ingezet en sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van een kleiner aantal kernziekenhuizen voor complexe zorg en een groter aantal locaties waar de eenvoudige electieve ingrepen en meer chronische zorg plaatsvindt. Om daarop in te spelen en haar locaties optimaal en duurzaam te benutten, heeft ZGT ervoor gekozen om acute en hoogrisico zorg in Almelo te situeren. Locatie Hengelo ontwikkelt zich naar een servicegericht centrum voor diagnostiek, poliklinische zorg, dagbehandeling en short stay (maximaal een nacht) met diverse expertise centra rondom het ziektebeeld of klacht van de patiënt. Mede vanwege de centrale ligging van Hengelo in Twente leent deze locatie zich daar uitstekend voor. Met deze keuze maakt ZGT optimaal gebruik van de aanwezige infrastructuur.

Dit is de hoofdingang van onze locatie in Almelo:

Hoofdingang van onze locatie in Almelo

En dit is de hoofdingang van onze locatie in Hengelo:

Hoofdingang van onze locatie in Hengelo

Meer informatie over onze locaties in Almelo en Hengelo: