Locatieprofielen

ZGT is één ziekenhuis met twee locaties met een zo breed mogelijk zorgpakket van goede kwaliteit. In de veranderende zorgwereld heeft ZGT keuzes gemaakt in de manier waarop we de zorg organiseren en vanuit welke ziekenhuislocaties we dit doen. Want het is onmogelijk om alle zorg op twee ziekenhuislocaties te blijven aanbieden.
Ziekenhuislocatie Almelo ontwikkelt zich tot de locatie voor hoog complexe, laagvolume zorg en acute zorg. Ziekenhuislocatie Hengelo ontwikkelt zich meer tot locatie voor planbare hoogvolume zorg.

Kwaliteit en toegankelijkheid

In ZGT vinden jaarlijks een half miljoen poliklinische bezoeken plaats. Dat blijft zo. Daarnaast zijn er circa 36.000 klinische opnames en circa 50.000 dagbehandelingen per jaar. In onze visie zullen door de keuze voor expliciete locatieprofielen de verschillende patiëntenstromen minder met elkaar interveniëren, waardoor de toegankelijkheid en efficiency van de zorg toeneemt. Dit alles ten voordele van de patiënt.