Verpleegkundigen lopen in de gang

Bestuur ZGT

Bestuur

Het bestuur van ZGT bestaat uit een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij ZGT. De raad bekijkt onder meer of de doelstellingen van de organisatie worden behaald, wat de activiteiten van de organisatie zijn, welke risico’s die activiteiten met zich meebrengen en of de wetten en regels worden nageleefd.

De Raad van Toezicht van ZGT bestaat uit de volgende onafhankelijke leden. Zij zijn niet werkzaam in ons ziekenhuis.

  • de heer drs. K. Erends, voorzitter
  • mevrouw drs. J.M.A. Kemna RE CISA, vicevoorzitter
  • mevrouw prof. dr. C.G. Faber, MD, PhD, lid
  • mevrouw ir. W. Toering – Keen, lid
  • de heer V.A. van Luling, lid

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van ZGT. De leden overleggen met de medisch stafbesturen en adviesorganen.

De Raad van Bestuur van ZGT bestaat uit: mevrouw dr. H.M. Dijstelbloem, voorzitter Raad van Bestuur en de heer drs. F.I.G. Janssen, lid Raad van Bestuur.

H.M. Dijstelbloem, voorzitter Raad van Bestuur
H.M. Dijstelbloem, voorzitter Raad van Bestuur

F.I.G. Janssen, lid Raad van Bestuur
F.I.G. Janssen, lid Raad van Bestuur