Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. (CMS)

Dagelijks bestuur

 • de heer A.T.P.M. (Ad) Claassen, voorzitter
 • Vacature staat open, secretaris en penningmeester

Bestuursraad

 • de heer O.L.W.B. (Olav) van Balen, ICT en facilitair
 • de heer dr. H.B. (Rick) Brouwer, opleiding, onderzoek en HRM
 • mevrouw M. (Marijke) van Heeswijk, lijn 1-2 & communicatie
 • de heer A. (Andries) van der Linden, financiën
 • de heer R.J. (Rutger) Stroeve, kwaliteit & veiligheid

Bestuursbureau Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A.

Beleidsondersteuning

 • mevrouw G.A. (Trudy) Gels, beleidsadviseur
 • de heer A.N. (Bert) Kreuwel, financieel adviseur
 • mevrouw L. (Linda) Raanhuis Msc, beleidsmedewerker

Secretariaat

 • mevrouw E.G.G.M. (Esther) Elzinga-Meulman
 • mevrouw N.B.M. (Nathaly) Lucas-Huiskes
 • mevrouw M.S. (Mireille) Moekotte
 • mevrouw S. (Simone) Wendels
 • mevrouw S. (Sylvia) Koning

Contact

 • Telefoonnummer: (+31) 088 708 32 67
 • Route: Q 0.28
 • E-mail: secretariaatCMS@zgt.nl