Huisregels en gedragscode ZGT

ZGT verleent u de best mogelijke zorg. Om dat goed te laten verlopen, is er een gedragscode en zijn er huisregels.

Gedragscode

Binnen ZGT streven we naar een goede sfeer voor onze medewerkers, patiënten en bezoekers. Belangrijk voor een goede sfeer zijn een professionele houding en correct gedrag van onze medewerkers. Om te garanderen dat iedereen daaronder hetzelfde verstaat, heeft ZGT een gedragscode opgesteld met de titel 'In goede handen'.

Basiswaarden van de gedragscode

De gedragscode van ZGT heeft zes basiswaarden: respect, beleefd, aandacht en begrip, betrouwbaar, deskundig en empathisch. Deze zes basiswaarden zijn uitgewerkt in gedragsregels. ZGT vraagt van alle medewerkers dat zij handelen volgens de gedragscode. Het document met gedragsregels is daarnaast een handvat om na te blijven denken en in gesprek te blijven over hoe we in onze organisatie met elkaar omgaan. Niet alleen als collega’s onder elkaar, maar ook in de relatie met patiënten.

Huisregels

Naast de gedragscode zijn er ook huisregels opgesteld. Hier dient iedereen zich aan te houden.

In ons ziekenhuis

 • bent u welkom als patiënt of bezoeker.
 • staan uw en onze veiligheid voorop, volgt u daarom aanwijzingen van de medewerker op.
 • geven wij geen informatie over patiënten aan derden, dit loopt via de contactpersoon.

Vragen wij u

 • met maximaal twee personen de patiënt te bezoeken.
 • uw mobiele telefoon beperkt te gebruiken.
 • in onze gebouwen en op het terrein niet te roken.
 • vooraf te melden als u voor privégebruik film-, foto- of geluidsopnamen wilt maken van het gesprek met de zorgverlener.
 • verder geen film-, foto,- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming.
 • ons te helpen het ziekenhuis schoon en opgeruimd te houden.

Uiteraard kunt u

 • vragen stellen als iets niet duidelijk is of als u twijfelt.
 • een ongewenste situatie met ons bespreken.
 • koffie of thee in de familiekamer/hoek halen.

En geldt dat wij 

 • hier respectvol met elkaar en elkaars bezittingen omgaan.
 • de privacy van onze patiënten en medewerkers respecteren.
 • agressief gedrag niet accepteren.
 • bij wapenbezit, bedreiging, (verbaal) geweld, drugs en diefstalaangifte doen bij de politie.