Innovatie

ZGT zet in op drie terreinen van technologische zorginnovatie. Deze terreinen zijn tevens de thema’s waar het wetenschappelijk onderzoek binnen ZGT zich op richt:

  • patiënt empowerment: middels ontwikkeling en implementatie van verregaande digitalisering en e-Health dragen we bij aan meer regie bij de patiënt en behandeling in de eigen omgeving;
  • predictieve zorg: big data technieken en kunstmatige intelligentie worden ontwikkeld en ingezet om kennis te verkrijgen uit data van het klinische proces zodat patronen en verbanden gelegd kunnen worden om voorspellingen te doen over de individuele patiënt;
  • snelle en slimme diagnostiek: door de ontwikkeling van fasttracks en nieuwe beeldvormende technieken streven we ernaar zo snel en goed mogelijk een geïntegreerd beeld van de patiënt en zijn of haar klachten te krijgen, onzekerheden weg te nemen en zo snel mogelijk de meest adequate behandeling te starten.

Niet alleen huidige technologieën worden ingezet en geoptimaliseerd, ook nieuwe technologieën worden (veelal in wetenschappelijke onderzoeksprojecten) ontwikkeld. ZGT werkt bijvoorbeeld nauw samen met de Universiteit Twente op slimme sensing methoden en technieken, ontwikkeling van eCoachingsconcepten en kunstmatige intelligentie.

Samen voor innovatie

ZGT kiest er dus voor om patiënten te faciliteren in meer eigen regie in hun leven met een ziekte of aandoening. De (technologische) innovaties spelen in op de veranderende behoeften van de patiënt. Patiënten worden zelfstandiger, hebben behoefte aan meer kennis en betere informatie en willen zorgtaken zelf managen. Het verandert ons zorgaanbod, onze werkwijze en onze organisatie. Ons zorgaanbod verandert, bijvoorbeeld doordat ZGT samenwerkt met (keten)partijen en een deel van het geïntegreerd zorgaanbod levert. Ook is er een verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie van de patiënt. Technologische innovatie betekent daarnaast een verandering van onze werkwijze. De rol van de zorgprofessional verandert naar een ondersteunende, coachende rol en krijgt een grotere rol bij het organiseren van zorg en het inzetten van het eigen netwerk van de patiënt.

 

Van Twente een gezonde regio maken, kan ZGT niet alleen. Samenwerking tussen zorgorganisaties, met de Universiteit Twente en hoger beroepsonderwijs en met startups is daarom niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Door samen zorginnovaties te ontwikkelen, kunnen wij betere zorg bieden die betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedere Twentenaar. Daarnaast kan het de werkdruk van (zorg)professionals zoals huisartsen en verpleegkundigen verlagen.