Verpleegkundigen lopen in de gang

Toezicht door IGJ

Alle ziekenhuizen in Nederland zijn verplicht zelf de kwaliteit van hun zorgverlening te meten aan de hand van landelijke afspraken en indicatoren. ZGT doet dit ook. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op.

IGJ beoordeelt ziekenhuizen

Eerder werden ziekenhuizen gecontroleerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), maar deze is op 1 oktober 2017 gefuseerd met de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ beoordeelt nu dus alle ziekenhuizen op landelijk vastgestelde indicatoren en analyseert meldingen en calamiteiten.

Spontane themacontroles IGJ

Naast de standaard beoordelingen, onderzoekt de inspectie ook op bijzondere thema’s waar een hoog risico aan zit. Dat doet de inspectie door spontane controles bij de ziekenhuizen te houden op deze thema’s. De inspectie onderzoekt dan niet of de algehele kwaliteit van het ziekenhuis in orde is, maar wel of alle protocollen en regels voor dat thema nauwkeurig worden nageleefd. Na het bezoek stuurt de inspectie een rapport, waarin ze vermelden of er zaken zijn die verbeterd kunnen worden.