Onze visie richting 2022

Onze kernwaarden ‘gastvrij’ en ‘deskundig’, onze keuze voor waardegedreven zorg, het belang van wetenschap en innovatie in ons ziekenhuis, onze STZ-ambitie; met heldere keuzes voor de toekomst wil ZGT zijn zorg nog beter maken. Deze keuzes voor de toekomst zijn vastgelegd in een meerjarenbeleidsvisie richting 2022. Zie brochure 'Onze keus voor de toekomst'.