Waardegedreven zorg

Met waardegedreven zorg zetten we samen in op de Zorg voor morgen. Dat betekent dat we met het vergroten van de ervaren kwaliteit van zorg voor de patiënt als uitgangspunt, de zorg in de regio betaalbaar en toegankelijk willen houden. Veelal door het voorkomen van (duurdere) onnodige zorg. Dat kan alleen maar in goede samenwerking. Met huisartsen, VVT-instellingen en de zorgverzekeraar.

 

Ook onze zorgprofessionals pakken daarin een actieve rol door zelf kwaliteitsinitiatieven te initiëren die zichzelf terugbetalen door onnodige (en daardoor soms zelfs schadelijke) en vermijdbare zorg te voorkomen. Zo kunnen patiënten dankzij het project COPD in Beeld, waarbij een telemonitoring app wordt gebruikt, zorg ontvangen in de thuissituatie. Als gevolg hiervan hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen en ontstaat vermindering van verpleegdagen en minder herhaalconsulten. Een ander voorbeeld van een project in het kader van waardegedreven zorg is de ondersteuning van huisartsen door het eenmalig (digitaal) consulteren van een van onze medisch specialisten. Door kennis te bundelen weet de patiënt eerder waar hij aan toe is.

 

Zo zijn er tal van projecten en initiatieven die aansluiten bij het gedachtegoed van waardegedreven zorg. Of het nu gaat om ‘meer regie bij de patiënt’, ‘gepast gebruik’, ‘de juiste zorg op de juiste plek’, ‘toepassing van eHealth’, ‘samenwerking in de keten’ of ‘meer inzet op preventie’, met de kwaliteit van zorg voor de patiënt voorop zetten we samen in de regio in op de Zorg voor morgen.