Verpleegkundigen lopen in de gang

Project Lijnloze COPD-zorg

Programma Zorg voor Morgen

Zorg voor Morgen is een programma waarin ZGT, HZT (huisartsenzorg Twente), Carintreggeland, Zorgaccent, TriviumMeulenbeltZorg en Menzis de handen in één hebben geslagen om de zorg in Twente meer waardegedreven te organiseren. Gezamenlijk willen wij de zorg voor inwoners van Twente kwalitatief goed, betaalbaar, toegankelijk en beheersbaar houden. Dit doen wij door lijnloos samen te werken aan de juiste zorg op de juiste plek voor onze patiënten en cliënten. Het project ‘Lijnloze COPD-zorg’ is een mooi voorbeeld hoe wij lijnloze zorg willen organiseren.

COPD-zorg

Ongeveer 3,5% van de Nederlandse bevolking heeft COPD. In Twente ligt dit percentage met 3,8% iets hoger dan het landelijk gemiddelde en de verwachting is dat het percentage in de toekomst verder zal oplopen. Met dit gegeven en wetende dat longaanvallen veel leed, sterfte en hoge zorgkosten veroorzaken, vinden de partners van Zorg voor Morgen het tijd om de zorg aan mensen met COPD opnieuw onder de loep te nemen om gezamenlijk te bekijken waar de zorg voor de COPD-patiënt anders, efficiënter en wellicht ook goedkoper kan.

Project lijnloze COPD-zorg

Een pilot

Het thuis kunnen monitoren van patiënten is de afgelopen jaren mogelijk geworden door de ontwikkeling van telemonitoring; een app waar patiënten informatie over hun gezondheid in kunnen vullen en die door de zorgprofessional op afstand kan worden uitgelezen. Om deze technologie uit te testen is er in 2020 een pilot uitgevoerd waarbij COPD-patiënten met een verhoogd risico op een ziekenhuisopname, vanuit het ziekenhuis de beschikking kregen over de app zodat ze zelf metingen konden uitvoeren. Deze pilot leverde interessante inzichten op en smaakte naar meer. Meer in de vorm van het optimaler inzetten van de telemonitoring maar ook meer in de vorm van lijnloze samenwerking in de gehele COPD-keten.

Het huidige zorgpad

Nu de ambitie is verbreed naar de COPD-zorg in het geheel, kan niet alleen worden ingezoomd op het digitale onderdeel van de zorg, maar is het in kaart brengen van het hele zorgpad van belang. Een enthousiaste groep zorgprofessionals (longarts, huisarts, wijkverpleegkundige, POH-ers, longverpleegkundigen in de wijkverpleging en longverpleegkundigen in het ziekenhuis) heeft het huidige zorgpad in kaart gebracht. Dit is gedaan door als patiënt het zorgpad te doorlopen en door vooral veel vragen te stellen. Hoe is de zorg nu georganiseerd? Waarom doen we wat we doen? Met wie werken we samen? Wie heeft welke informatie over de patiënt? Weten we van elkaar wat we doen en waarom? Het resultaat is een schets van het COPD-zorgpad zoals een COPD-patiënt deze op dit moment doorloopt. Dit zorgpad is getoetst bij de achterban om er zeker van te zijn dat er geen essentiële informatie mist.

Het nieuwe zorgpad

Tijdens het uitwerken van het huidige zorgpad ontstonden bij de zorgprofessionals ideeën hoe het COPD-zorgpad anders zou kunnen worden vormgegeven. Mogelijkheden werden gezien door beter met elkaar te gaan samenwerken en elkaars expertise beter te benutten, door het slim inzetten van nieuwe technologische ontwikkelingen maar ook door het delen van gegevens en het inzetten van eenvoudige diagnostiek. Het nieuwe zorgpad is door de zorgprofessionals als schets uitgewerkt.

We doen het samen

Met de eerste aanzet van een nieuw zorgpad zijn we er nog niet. De schets is weliswaar door zorgprofessionals gemaakt, maar dit betrof een kleine groep. Ook is de input van andere experts, bijvoorbeeld op het gebied van digitale zorg of financiën, nog niet meegenomen. Misschien zijn er nog meer of andere dingen mogelijk of is iets juist onmogelijk om nu te realiseren.

Om zo veel mogelijk draagvlak te creëren voor het nieuwe zorgpad en om alle mogelijk interessante ideeën mee te kunnen nemen, organiseren we half september een meedenk-sessie voor een brede groep zorgprofessionals met affiniteit voor COPD-zorg, bedrijfsmatige experts en de COPD-patiënt. Deze stap is erg belangrijk voor het creëren van draagvlak en om er zeker van te zijn dat het nieuwe zorgpad ook daadwerkelijk een verbetering is waarbij de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid minimaal gelijk blijven en idealiter verbeteren.

Het vervolg

Deelnemers aan de meedenk-sessie kunnen zich inschrijven voor verdiepingssessies. In deze sessies wordt bij specifieke onderdelen van het zorgpad stilgestaan en worden details uitgewerkt. Zo ontstaat een gedetailleerde uitwerking van het zorgpad en hetgeen er nodig is om dit onderdeel te realiseren. Maar er zijn ook verdiepingssessies die juist naar het gehele zorgpad kijken om te beoordelen of we met dit nieuwe zorgpad inderdaad efficiënter, goedkoper en zorg van hoge kwaliteit blijven leveren. Het streven is om eind 2022 het nieuwe zorgpad te kunnen presenteren en om begin 2023 te starten met de implementatie van het lijnloze COPD-zorgpad zodat we de juiste zorg op de juiste plek leveren aan de groep COPD- patiënten en cliënten.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit COPD-project? Neem dan contact op met Alette van Dijk, projectleider Lijnloze COPD-zorg a.vandijk@xpertisezorg.nl.

Wil je meer weten over het programma Zorg voor Morgen? Neem dan contact op met Susan Vrijkotte, programmamanager Zorg voor Morgen s.vrijkotte@zgt.nl.