Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Visie ZGT2020

In onze visie op zorg is de behoefte van de individuele patiënt bepalend. Zorgen doen wij samen: patiënten worden betrokken vanaf de eerste diagnose en krijgen -als het kan- de regie over de eigen behandeling zodat patiënten kunnen meepraten en meebeslissen. Dit noemen we co-makership. Steeds vaker werkt ZGT niet alleen samen met andere aanbieders van zorg, maar ook met patiënten en hun naaste omgeving. Wij ondersteunen onze patiënten hier uiteraard graag bij met goede voorlichting, begeleiding en respect.

Medewerkers

Bij een flexibele organisatie die, met innovatie en technologie, inspeelt op veranderingen in de zorg horen gepassioneerde professionals die zich met plezier inzetten om de zorg verder te verbeteren voor patiënten. In het verlenen van deze zorg staat de kwaliteit en veiligheid voorop. ZGT professionals kennen de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen die ZGT stelt aan het verlenen van zorg en handelen hier ook naar.