Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Deskundige zorg in de regio en daarbuiten

ZGT is ambitieus. Wij willen de best mogelijke zorg  bieden aan iedereen in de regio. Dat gaat verder dan alleen het behandelen van uw ziekte of aandoening. Wij helpen u ook omgaan met een tijdelijke of blijvende ziekte zonder dat die ziekte uw leven overheerst. Daarom is zorginnovatie voor ZGT heel belangrijk. Zorginnovatie moet leiden tot zorg die nog beter tegemoet komt aan uw behoeften en wensen. 

Lees verder onder de foto.

Zorgen doen we samen

ZGT zoekt iedere dag naar manieren om bestaande behandelingen te verbeteren, nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen, onze organisatie aan te passen aan de veranderende samenleving en nieuwe financieringsbronnen te vinden. Daarom werken we nauw samen met patiënten, zorg- en onderzoeksprofessionals en partners in de regio. ZGT neemt hierin het initiatief en wil de regio tot een voorbeeld maken voor heel Nederland. Want alleen door te blijven verbeteren, kunnen we u ook in de toekomst deskundige zorg bieden.Wij zorgen ervoor dat we u de beste zorg kunnen leveren. Maar die zorg gaat altijd over u. Daarom betrekken we u vanaf de eerste diagnose bij het zorgproces en krijgt u- als het kan- de regie over uw eigen behandeling. U kunt hierin meepraten en meebeslissen. Dit noemen we co-makership.

Breed zorgaanbod in de regio

Wij streven naar een breed pakket van medisch specialistische zorg in de regio. Dat betekent niet per se dat ZGT alle zorg zelf biedt. We werken hiervoor ook samen met onze (zorg)partners.

Uitblinken op een aantal zorggebieden

ZGT behoort op een aantal zorggebieden tot de beste zorgverleners van Nederland. Het niveau van deze zorg blijft hoog door wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. Op drie van deze zorggebieden wil ZGT nog betere resultaten halen. Daarin gaan we extra investeren en nauw samenwerken met partners binnen en buiten de regio. De drie gebieden zijn:

  • Behandeling van obesitas en complexe diabetes. Bij de behandeling van mensen met extreem overgewicht (obesitas) en complexe diabetes speelt de leefstijl een belangrijke rol. ZGT zet zich samen met patiënten in om hun gedrag en gewoonten aan te passen en zo de ziekte te behandelen.
  • Zorg voor kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen zijn patiënten van zeventig jaar en ouder die vaak meerdere aandoeningen hebben. Daarom werken meerdere afdelingen in ZGT samen om kwetsbare ouderen te behandelen. ZGT vindt het belangrijk dat oudere patiënten zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en regie houden over hun leven.
  • Behandeling van kanker. Er komt veel op iemand af bij de diagnose kanker. Aandacht en regie over de eigen behandeling vindt ZGT belangrijk. In ZGT is er altijd een vast aanspreekpunt voor de patiënt. Kankerpatiënten worden allemaal behandeld door een toegewijd multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in een bepaald tumortype. De thema’s borstkanker, slokdarm- en maag-kanker, huidkanker en prostaatkanker vormen de komende jaren de speerpunten waarbij ZGT zich inzet om deze zorg verder te innoveren.

Voorkomen is beter dan genezen

Wij zetten alles op alles om iedereen beter te maken, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. In de gezondheidszorg noemen we dit preventie. Met goede preventie zorgen we ervoor dat minder mensen ziek worden. Dat scheelt niet alleen een hoop narigheid, maar het scheelt de hele samenleving ook veel geld.

Topklinische zorg

Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet in elk ziekenhuis geboden wordt. ZGT biedt nu topklinische zorg op een aantal terreinen. Hiervoor investeren wij in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen en werken we samen met de Universiteit Twente en universitaire medische centra.