Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

ZGT op weg naar 2020!

Goed voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Daarom kijkt ZGT vooruit. Hoe ontwikkelt de zorg richting het jaar 2020?

Lees verder onder de foto.

De Nederlandse ziekenhuiszorg behoort tot de beste ter wereld. Om dit zo te houden speelt ZGT in op veranderingen in de samenleving en de toekomst. We worden bijvoorbeeld steeds ouder en er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in behandelmethoden en medische technologie. Daarnaast stellen we steeds strengere eisen aan de kwaliteit en de kosten van zorg. Ziekenhuizen kiezen daarom vaker voor specialiseren in bepaalde behandelingen. Daarmee neemt de deskundigheid en dus ook de kwaliteit van die behandelingen toe.

Zorginnovatie

Zorginnovatie is voor ZGT heel belangrijk. Zorginnovatie moet leiden tot zorg die nog beter tegemoet komt aan uw behoeften en wensen. Dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we nauw samen met patiënten, professionals en partners in de regio. Alleen door te blijven verbeteren kunnen we u ook in de toekomst deskundige zorg bieden. Wij zoeken dagelijks naar manieren om bestaande behandelingen te verbeteren, nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen, onze organisatie aan te passen en nieuwe financieringsbronnen te vinden.

Tablets en robots

Nieuwe technieken hebben ook invloed op hoe de zorg wordt uitgevoerd. U kunt nu bijvoorbeeld via een tablet overleggen met de medisch specialist. En zorgprofessionals kunnen op hun beurt overal ter wereld eenvoudig met elkaar samenwerken en nieuwe kennis uitwisselen. Ook nieuwe medische technologie, zoals een operatierobot, biedt nieuwe mogelijkheden om zorg te verbeteren. ZGT houdt deze technologische ontwikkelingen scherp in de gaten.

Aanpassingen in de zorg

De maatschappij kijkt steeds kritischer naar de kosten van de zorg. En ook zorgverzekeraars kijken kritisch naar de kwaliteit en prijs van de zorg die zij inkopen bij ziekenhuizen. Zo worden bepaalde behandelingen waarvoor je vroeger naar een ziekenhuis ging nu door een huisarts gedaan. En daarom kiezen ziekenhuizen er vaker voor om zich te specialiseren in bepaalde behandelingen. Het maakt de kwaliteit van de zorg beter. Zo biedt ZGT topklinische zorg in de behandeling van obesitas en complexe diabetes, kwetsbare ouderen en de oncologische zorg bij prostaatkanker, slokdarm-/ maagkanker, borstkanker en huidkanker. Daarvoor werkt ZGT samen met Universiteit Twente en universitaire medische centra. Ten slotte komt er meer aandacht voor preventie. Goede preventie zorgt ervoor dat minder mensen ziek worden.

Gespecialiseerde klinieken

In de komende jaren wordt ZGT steeds meer een netwerkorganisatie. In het traditionele ziekenhuismodel is alles centraal geregeld en kost het veel tijd om veranderingen door te voeren. Als netwerkorganisatie is ZGT een compact, hightech kernziekenhuis met daar omheen kleinere gespecialiseerde klinieken. Deze klinieken bevinden zich binnen de muren van ZGT, maar hebben meer ruimte om eigen invulling te geven aan de specialistische zorg die zij bieden. Hiermee kunnen we sneller op veranderingen in de maatschappij en in de zorg inspelen en boeken we sneller resultaat.

Altijd gastvrij en deskundig

ZGT vindt dat producten en diensten bij moeten dragen aan gastvrijheid. Van belang is de regie en keuzevrijheid van de patiënt. U wordt bij uw zorgproces betrokken vanaf de eerste diagnose en u krijgt – als het kan – ook de regie over uw eigen behandeling. Dit noemen we co-makership.

Wat je belooft, moet je doen

De doelstelling van ZGT is om u vandaag én in de toekomst deskundige en gastvrije zorg te bieden. Om onze missie in concreet gedrag in de dagelijkse praktijk zichtbaar te maken voor patiënten, bezoekers, (zorg) partners en onze (zorg)professionals doen wij zeven beloften: gastvrij, respectvol, eigen regie, deskundig, inspirerend, betrouwbaar en doelmatig. Hierop mag u ons aanspreken.