Logo, terug naar Home

ZGT Bestuur

Bestuur

Het bestuur van ZGT bestaat uit een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij ZGT. De raad bekijkt onder meer of de doelstellingen van de organisatie worden behaald, wat de activiteiten van de organisatie zijn, welke risico’s die activiteiten met zich meebrengen en of de wetten en regels worden nageleefd.

 

De Raad van Toezicht van ZGT bestaat uit de volgende onafhankelijke leden. Zij zijn niet werkzaam in ons ziekenhuis.

 

  • de heer drs. A.H. Hilbers, vicevoorzitter en tijdelijk waarnemend voorzitter 
  • mevrouw mr. T. van Scheijndel, lid
  • de heer prof. dr. T. Wiggers, lid
  • mevrouw drs. M. Oosterwijk, lid
  • de heer J.F.M. van Rooijen, lid

 

Het verslag van de Raad van Toezicht over 2014 vindt u hier.


Berichtgeving herbenoemen voorzitter Raad van Toezicht.


In het jaardocument 2014 leest u meer over ons inhoudelijke en financiële beleid. En in ons Jaar in Beeld 2014-2015 gaan we dieper op in op de ontwikkelingen die het afgelopen anderhalf jaar in ZGT hebben plaatsgevonden.


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van ZGT. De leden overleggen met de medisch stafbesturen en adviesorganen. De Raad van Bestuur van ZGT bestaat uit: 

Drs. A.A.M. Ruikes, voorzitter en drs. W. Odding, lid Raad van Bestuur. 

 

 

 Drs. A.A.M. Ruikes, voorzitter Raad van Bestuur                 W. Odding, lid Raad van Bestuur.