Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

ZGT locatieprofielen

ZGT, nu en in de toekomst: één kwaliteitsziekenhuis met twee locaties!


De wereld is in beweging, mensen veranderen en de zorg verandert. De overheid reageert daarop met veranderende volume- en kwaliteitseisen. De ontwikkeling van de zorg maakt dat we steeds sneller en beter aandoeningen kunnen opsporen en behandelen. Maar ook dat we steeds meer ingewikkelde of weinig voorkomende aandoeningen tegenkomen. Die aandoeningen vragen om een zeer specialistische behandeling.

ZGT levert zo breed mogelijk zorgpakket 

ZGT biedt een zo breed mogelijk zorgpakket van goede kwaliteit. In deze veranderende zorgmarkt heeft ZGT keuzes gemaakt in de manier waarop we de zorg organiseren en vanuit welke ziekenhuislocaties we dit doen. Het is onmogelijk om alle zorg op twee ziekenhuislocaties te blijven aanbieden.
Ziekenhuislocatie Almelo ontwikkelt zich tot de locatie voor hoog complexe, laagvolume zorg en acute zorg. Ziekenhuislocatie Hengelo ontwikkelt zich meer tot locatie voor planbare hoogvolume zorg.
Bij de meeste poliklinieken in Almelo en Hengelo verandert niets. Daar kan iedereen terecht voor controle, onderzoek en diagnostiek. Afhankelijk van het verdere zorgtraject wordt een patiënt doorverwezen voor nader onderzoek, behandeling of opname naar Almelo of Hengelo.

Kwaliteit en toegankelijkheid

In ZGT vinden jaarlijks een half miljoen poliklinische bezoeken plaats. Dat blijft zo. Daarnaast zijn er circa 36.000 klinische opnames en circa 50.000 dagbehandelingen per jaar. In onze visie zullen door de keuze voor expliciete locatieprofielen de verschillende patiëntenstromen minder met elkaar interveniëren, waardoor de toegankelijkheid en efficiency van de zorg toeneemt. Dit alles ten voordele van de patiënt.

De eerste veranderingen in 2014-2015

Het hele veranderingstraject neemt vijf jaar in beslag. Eind 2014 zijn als eerste klinische verloskunde/neonatologie en klinische interne geneeskunde helemaal ingericht in Almelo. In Hengelo is aan het eind van het jaar de afdeling mammacare in bedrijf. Vervolgens komen in Hengelo diagnostische centra voor cardiologie en longgeneeskunde.